Οι ενδιαφερόμενοι για παρουσίαση προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να στείλουν προς κρίση από την επιστημονική επιτροπή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, εκτεταμένη περίληψη της πρότασής τους (400-500 λεξεις με 3-5 βιβλιογραφικές παραπομπές και 3-5 λέξεις κλειδιά) και σύντομο βιογραφικό (μέχρι 100 λέξεις). Με την αποδοχή της εργασίας τους πρέπει να αποσταλούν όλα τα στοιχεία της πρότασης και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 15'.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για παρουσίαση εργαστηρίου χρειάζεται να στείλουν προς κρίση από την επιστημονική επιτροπή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, περιγραφή του εργαστηρίου τους (400-500 λεξεις), την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζονται (μουσικά όργανα, κ.ά.) και σύντομο βιογραφικό (μέχρι 100 λέξεις). Με την αποδοχή της εργασίας τους πρέπει να αποσταλούν όλα τα στοιχεία της πρότασης και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 80'.

 

Για την αποστολή προτάσεων για προφορικές ανακοινώσεις, εργαστήρια και αναρτημένες ανακοινώσεις παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα στη διεύθυνση: https://goo.gl/forms/TKx841GtcKIxeRKU2 . Η διάρκεια ανακοίνωσης του συντονιστή και του κάθε ομιλητή δεν θα ξεπερνά τα 15'.  

 

Προσοχή: Κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετάσχει σε μία (1) εισήγηση προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης ως πρώτος εισηγητής, σε μία (1) εισήγηση προφορικής ανακοίνωσης ως δεύτερος εισηγητής, και σε μέχρι πέντε (5) εισηγήσεις αναρτημένης ανακοίνωσης ως δεύτερος εισηγητής. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει σε ένα (1) εργαστήρι ως πρώτος ή δεύτερος εισηγητής. Τέλος, μπορεί να συμμετάσχει σε μέχρι δύο (2) στρογγυλές τράπεζες ως διοργανωτής ή/και ως εισηγητής. Για να συμπεριληφθεί στο τελικό πρόγραμμα η πρόταση που θα έχει γίνει αποδεκτή, απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο του πρώτου εισηγητήμέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2018.

 

Κριτήρια επιλογής των προτάσεων

α) Οι τυπικοί όροι (τήρηση ημερομηνιών αποστολής, περιορισμός λέξεων, υποβολή τίτλου, περίληψης και βιογραφικού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα κ.λπ.).

β) Η άμεση σύνδεση με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου.

γ) Η επιστημονικότητα και τεκμηρίωση.

δ) Το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία της πρότασης.

ε) Η συμβολή της πρότασης στον επιστημονικό προβληματισμό, τον μουσικοπαιδαγωγικό διάλογο και τον εμπλουτισμό των πρακτικών εφαρμογών.

 

Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2715

Ο ενδιαφερόμενοι για παρουσίαση-διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας χρειάζεται να στείλουν προς κρίση από την επιστημονική επιτροπή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, εκτεταμένη περίληψη της θεματικής της στρογγυλής τράπεζας (400-500 λέξεις με 3-5 βιβλιογραφικές παραπομπές και 3-5 λέξεις κλειδιά) και σύντομα βιογραφικά (μέχρι 100 λέξεις) του συντονιστή και των συμμετεχόντων ομιλητών (1 συντονιστής και 3-5 ομιλητές).

 

Για την αποστολή πρότασης για τη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα στη διεύθυνση:

https://goo.gl/forms/xlI5D2D8IOIRpvcE2

 

Προσοχή: κάθε εισηγητής του συνεδρίου μπορεί να συμμετάσχει σε μία (1) εισήγηση προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης ως πρώτος εισηγητής, σε μία (1) εισήγηση προφορικής ανακοίνωσης ως δεύτερος εισηγητής, και σε μέχρι πέντε (5) εισηγήσεις αναρτημένης ανακοίνωσης ως δεύτερος εισηγητής. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει σε ένα εργαστήρι ως πρώτος ή δεύτερος εισηγητής. Τέλος, μπορεί να συμμετάσχει σε μέχρι δύο (2) στρογγυλές τράπεζες ως διοργανωτής ή/και ως εισηγητής.

 

Κριτήρια επιλογής των προτάσεων

α) Οι τυπικοί όροι (τήρηση ημερομηνιών αποστολής, περιορισμός λέξεων, υποβολή τίτλου, περίληψης και βιογραφικών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα κ.λπ.).

β) Η άμεση σύνδεση με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου.

γ) Η επιστημονικότητα και τεκμηρίωση.

δ) Το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία της πρότασης.

ε) Η συμβολή της πρότασης στον επιστημονικό προβληματισμό, τον μουσικοπαιδαγωγικό διάλογο και τον εμπλουτισμό των πρακτικών εφαρμογών.

 

Προσοχή: Για να συμπεριληφθούν στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου οι στρογγυλές τράπεζες που θα γίνουν αποδεκτές, απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο, μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2018, του συντονιστή και των εισηγητών της τράπεζας

 

Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα κατατεθούν προς κρίση για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου από την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση που θα ακολουθήσει. Σημειώνεται ότι στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα περιληφθούν μόνο τα άρθρα που θα λάβουν θετική κρίση και θα οριστικοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

 

Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2717