Δρ. Πολύβιος Ανδρούτσος
Δρ. Πολύβιος Ανδρούτσος
Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Ε.
Πρόεδρος ΟΕ, Παγκόσμιο Συνέδριο ISME 2012
Βιβλία

Ανδρούτσος, Π. (2012). ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - Μέθοδοι Διδασκαλίας της Μουσικής, Παρουσίαση και κριτική θεώρηση των
Μεθόδων Orff και Dalcroze.  Αθήνα: Edition Orpheus, Μ. Νικολαΐδης. ISBN 960-7266-20-X.

Δημητρακοπούλου, Μ., Τζένου, Μ., Ανδρούτσος, Π. (2009)
Διδακτικά πακέτα Μουσικής Β' και Γ' Γυμνασίου. Βιβλία Εκπαιδευτικού, Βιβλία μαθητή, Τετράδια Εργασιών.
Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Ανδρούτσος, Π. (2008). Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιευμένη Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ISBN 978-960-12-1741-3
ΑΡΧΙΚΗ                     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ                   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                     EMAIL