Chair: Sophia Aggelidou (President of the G.S.M.E. Board, 2016-2018)Afissa katheti

Vice Chair: Lelouda Stamou (University of Macedonia), Polyvios Androutsos (A.U.Th) & Nikos Theodoridis (A.U.Th)

Secretariat: Vasiliki Aintzi & Vasiliki Karagkouni (Members of the G.S.M.E. Board, 2016-2018)

Treasurer: Katerina Peninta (Treasurer of the G.S.M.E. Board., 2016-2018)

Editing: Dimitra Koniari

Promotion: Sophia Tarseni & Christina Tsigka

Volunteers: Vasiliki Aintzi

 

Members:

Evdoxia Angelidou, Erifili Damianou, Chara Katsohi, Nikos Kougkas, Katerina Kouthouri, Maria Kourkourika, Sakis Laios, Alkistis Togia, Maria Tsaliki

 

Design:

Evdoxia Angelidou & Ioannis Oikonomou

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.