Τα Νέα της Ε.Ε.Μ.Ε. εκδίδονται τρεις φορές το χρόνο (Ιανουάριο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο) και έχουν ποικίλη ύλη. Περιέχουν ενημερωτικά θέματα για τις δραστηριότητες της Ένωσης και της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME), άλλες σημαντικές μουσικοπαιδαγωγικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια) καθώς και σύντομα άρθρα πάνω σε ευρύτερα θέματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Κύριος στόχος της έκδοσης είναι η ενημέρωση των μελών της Ένωσης πάνω στην ελληνική και παγκόσμια επικαιρότητα στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης.

Issue 32         

Issue 33          

Issue 34          

Issue 35          

Issue 38

Issue 39          

Issue 40

Issue 33          

Issue 34          

Issue 35          

Issue 38