Αποστολή άρθρων

Τα άρθρα προς δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπα και μπορούν να έχουν τη μορφή έρευνας, μελέτης ή παρουσίασης μεθόδων ή στρατηγικών διδασκαλίας.
Το κείμενο προς δημοσίευση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 λέξεις και πρέπει να συνοδεύεται από:
α) τα στοιχεία του αρθρογράφου (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλ. και συνδεδεμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα), 
β) ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αρθρογράφου στα ελληνικά και τα αγγλικά (μέχρι 100 λέξεις το καθένα) και 
γ) από μία περίληψη του κειμένου στα ελληνικά και τα αγγλικά (μέχρι 200 λέξεις η καθεμία) 
Τα κείμενα μπορούν να αποστέλονται σε ηλεκτρονική μορφή ως αρχεία Word Document (doc) ή Rich Text Format (rtf) και να έχουν τίτλο: όνομα συγγραφέα.doc ή όνομα συγγραφέα.rtf. Τα μουσικά κείμενα, τα σχήματα και οι πίνακες θα είναι ενσωματωμένα στο κείμενο και θα αποστέλλονται και με την μορφή αρχείων γραφικών σε μορφή: tiff ή gif ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi.

Η βιβλιογραφία θα πρέπει να γράφεται αλφαβητικά με τον παρακάτω τρόπο:

Βιβλία: 
Ανδρούτσος, Π. (1995). Μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής: Παρουσίαση και κριτική θεώρηση των μεθόδων Orff και Dalcroze. Σειρά Μουσική Παιδαγωγική. Αθήνα: edition orpheus Μ. Νικολαϊδης, β' εκδ. 2004.

Machlis, J. & Forney, K. (1955). Η απόλαυση της μουσικής - Εισαγωγή στην ιστορία-μορφολογία της Δυτικής Μουσικής. Μετάφρ. Δ. Πυργιώτης, Αθήνα: εκδόσεις Fagotto, 1996.

Αρθρα σε περιοδικά:
Στάμου, Λ. (2001). Η ποιοτική έρευνα στην επιστήμη της Μουσικής Παιδαγωγικής. Μουσική Εκπαίδευση, 8 (3), 36-43.

Αρθρα σε συλλογικά έργα:
Peters, D. (1991). Convergence: Music Technology and Education. Στο: R. Colwell (Ed.). Basic Concepts in Music Education (pp. 237-246). Colorado: Colorado University Press.

Οι παραπομπές θα αναφέρονται στο κύριο σώμα του κειμένου μέσα σε παρενθέσεις, π.χ.: (Ανδρούτσος 1995, σ.σ. 34-38), και το συγκεκριμένο βιβλίο ή άρθρο θα αναγράφεται στη βιβλιογραφία. Εάν υπάρχουν δύο βιβλιογραφικές αναφορές με το ίδιο όνομα και την ίδια χρονολογία έκδοσης, τότε δίπλα στη χρονολογία έκδοσης προστίθεται ένα γράμμα του αλφαβήτου, π.χ.: (Ανδρούτσος 1995α, σ.σ. 34-38).

Τα άρθρα προς δημοσίευση, ανεξάρτητα από το αν δημοσιευτούν ή όχι, δεν επιστρέφονται στους αποστολείς τους.


'Αρθρα για το επόμενο τεύχος γίνονται δεκτά μέχρι την 31η Ιανουαρίου
.
Διεύθυνση αποστολής άρθρων: 
Ε.Ε.Μ.Ε. (για το Περιοδικό "Μουσική Εκπαίδευση")
Ερμού 7, 
Τ.Κ. 546 25
Θεσσαλονίκη


Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής άρθρων:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Όλα τα παλαιότερα τεύχη διατίθενται από την Ε.Ε.Μ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 6939560404 και 2310858658 ή στην φόρμα επικοινωνίας