Προσυνεδριακό Σεμινάριο της Επιστημονικής Ομάδας για τη Μουσική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία (Early Childhood Music Education - ECME) με θέμα:
Μεταδίδοντας τη φλόγα: στοχάζοντας το παρελθόν κaι αντικρίζοντας το μέλλον της μουσικής εκπαίδευσης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. 
pdfΔείτε περισσότερα pdfτην αφίσα  και μιαdoc ανακοίνωση  για συλλογή τραγουδιών για τους σκοπούς του σεμιναρίου και το πρόγραμμα docECME SCHEDULE FINAL.doc