Έληξαν οι ημερομηνίες για την αποστολή επιστημονικών και καλλιτεχνικών προτάσεων.