ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ E.E.Μ.E. (2018-2020)

 
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

 

 
Δήμητρα Κόνιαρη
Χριστίνα Τσίγκα
Βασιλική Καραγκούνη 
Νίκος Κούγκας
Βασιλική Αϊντζή
Σοφία Ταρσένη
Κατερίνα Παπάζογλου
 
 
 

 
Επίτιμος Πρόεδρος : Πολύβιος Ανδρούτσος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γιάννου Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Σέργη Λένια, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
Humphreys Jere, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Arizona State University