ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ E.E.Μ.E. (2016-2018)

 
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

 

 
Σοφία Αγγελίδου
Εριφύλη Δαμιανού
Δήμητρα Κόνιαρη 
Κατερίνα Πενήντα
Βασιλική Καραγκούνη
Βασιλική Αϊντζή
Αλκηστις Τόγια
 
 

 
Επίτιμος Πρόεδρος : Πολύβιος Ανδρούτσος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γιάννου Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Σέργη Λένια, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
Humphreys Jere, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Arizona State University