ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ E.E.Μ.E. (2023-2025)

 
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

 

 
Ελισσάβετ Περακάκη
Γιάννης Μυγδάνης
Χρήστος Τσακίρογλου 
Δέσποινα Καλανταρίδου
Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού
Βασιλική Ψύρρα
Γιάννης Μήνος 
 
 

 
Επίτιμος Πρόεδρος : Πολύβιος Ανδρούτσος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γιάννου Δημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Σέργη Λένια, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου 

Humphreys Jere, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Arizona State University