Το 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. πραγματοποιείται:Afissa katheti

 

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.

2824