Οι θεματικοί άξονες του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. είναι:Afissa katheti

 1. Μουσική εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτισμός
 2. Μουσική εκπαίδευση και κοινότητα
 3. Μουσική εκπαίδευση και οικογένεια
 4. Μουσική εκπαίδευση ενηλίκων
 5. Μουσική εκπαίδευση και δημοφιλής κουλτούρα
 6. Μουσική εκπαίδευση και κοινωνική αλλαγή
 7. Μουσική εκπαίδευση και νέα ηχοτοπία
 8. Μουσική εκπαίδευση και πολιτικές 
 9. Η μουσική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή
 10. Ταυτότητα, ετερότητα και μουσική εκπαίδευση
 11. Μουσική, επιπολιτισμός (enculturation) και προσπολιτισμός (acculturation)
 12. Διαφοροποιημένη Μουσική Παιδαγωγική
 13. Κοινωνικός αποκλεισμός και μουσική εκπαίδευση
 14. Μουσική εκπαίδευση στη νέα γεωπολιτισμική πραγματικότητα
 15. Μουσική εκπαίδευση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 16. Μουσική εκπαίδευση και Κριτική Παιδαγωγική
 17. Φιλοσοφικοί στοχασμοί στη Μουσική Παιδαγωγική 
 18. Καινοτόμες πρακτικές στη μουσική διδασκαλία-μάθηση
 19. Μουσική εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη
 20. Μουσική εκπαίδευση και δημοκρατία

2714