Για να γίνετε μέλος την Ε.Ε.Μ.Ε.,

α) μεταβείτε στην πλατφόρμα app.eeme, στο παρακάτω πορτοκαλί πλήκτρο και δημιουργήστε λογαριασμό (register),

β) στη συνέχεια, συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και τα απαιτούμενα πεδία,

γ) προχωρείστε στην κατάθεση του ποσού της συνδρομής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Μ.Ε. αποφάσισε να διευκολύνει τα μέλη της για την ανανέωση της συνδρομής του 2024 και να ενισχύσει τις εγγραφές νέων μελών.

Έτσι και για το 2023 τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Συνδρομές Μέλη ΕΕΜΕ Άνεργοι & Προπτυχιακοί φοιτητές Βιβλιοθήκες & Λοιποί Φορείς
Εγγραφή μέλους ή ανανέωση συνδρομής 20 € 10 € 40 €

  

Τρόποι πληρωμής:

(α) Στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε. τις μέρες και ώρες των δράσεων της ένωσης..

(β) με κατάθεση στο λογαριασμό: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση *

Εθνική Τράπεζα

BIC: ETHGRAA

IBAN: GR06 0110 2230 0000 2234 8020 557

με αναγραφή του ονοματεπώνυμου του αποστολέα και την ένδειξη: Συνδρομή 2024

 

* Προσοχή: Εάν πληρώσετε τη συνδρομή σας από άλλη τράπεζα, εκτός της Εθνικής Τράπεζας, παρακαλούμε να προσθέσετε 4 ευρώ στο ποσό που πληρώνετε, το οποίο αντιστοιχεί στην προμήθεια που κρατά η τράπεζα για τη συναλλαγή, και να γράψετε στο όνομα του αποδέκτη ολόκληρο το όνομα της Ένωσης, Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (και όχι Ε.Ε.Μ.Ε.).  Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.  

Αν έχετε αλλάξει στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο κλπ.) σας παρακαλούμε ενημερώστε το προφίλ σας στο apps.eeme.

 

Έχω καταθέσει το ποσό της συνδρομής στην τράπεζα
και θέλω να ενημερώσω την ΕΕΜΕ

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης:

Ως τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε πτυχιούχος τμήματος Μουσικών Σπουδών Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ή καθηγητής μουσικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτική και δημόσια ή καθηγητής ωδείου ή καθηγητής μουσικής σχολής αναγνωρισμένης από το Ελληνικό κράτος ύστερα από έγγραφη αίτηση και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Η έγκριση του ΔΣ δίνεται υποχρεωτικά με την εξακρίβωση μιας τουλάχιστον από τις παραπάνω ιδιότητες του αιτούντα. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ένωσης. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, που ορίζεται σε 20, και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Επίτιμα μέλη εγγράφονται με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. άτομα που ανεξάρτητα από το αν έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης. Επίσης μπορούν να εγγράφονται ως αρωγά μέλη, με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ., άτομα που δεν έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αλλά με την οικονομική τους συνδρομή συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών. Ακόμη μπορούν να εγγράφονται με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. ως συνδεδεμένα μέλη, άτομα που χωρίς να έχουν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να λαβαίνουν τακτική πληροφόρηση για τη δράση της.

Τα επίτιμα, αρωγά και συνδεδεμένα μέλη δε συμμετέχουν στη διοίκηση της Ένωσης. Παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, μπορούν να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ιδιαίτερα για τα συνδεδεμένα μέλη προβλέπεται η συμμετοχή τους σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας μετά από απόφαση του Δ.Σ., χωρίς όμως δικαίωμα να αναλαμβάνουν τη θέση του Επικεφαλής των Επιτροπών.

Οι αιτήσεις των νέων μελών της Ε.Ε.Μ.Ε. εγκρίνονται από το ΔΣ της Ένωσης και κατηγοριοποιούνται σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Τα προνόμια των μελών της Ε.Ε.Μ.Ε. είναι μεταξύ άλλων:

  • Ελεύθερη συμμετοχή στις ημερίδες που διοργανώνει η Ε.Ε.Μ.Ε.

  • Τα περιοδικά της Ε.Ε.Μ.Ε., Μουσική Εκπαίδευση και Μουσικοπαιδαγωγικά που εκδίδονται μία φορά το χρόνο και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη

  • Τακτική ηλεκτρονική ενημέρωση με το Newsletter της Ε.Ε.Μ.Ε. με νέα με εκδηλώσεις και άλλων φορέων

  • Η δυνατότητα συμμετοχής στη Χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε. και στον Γυναικείο Βυζαντινό Χορό “Αγία Ανυσία”

  • Η δυνατότητα εγγραφής μέλους στο αγγλικο παραρτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθηγητών Εγχορδων (ESTA-UK) με προνομιακή τιμή 50% (https://www.eeme.gr/info/news/3001-esta-eeme.html

  • Ειδικές τιμές στις εκδόσεις της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση 

  • Ειδικές τιμές σε σεμινάρια και δράσεις συνεργατών της Ε.Ε.Μ.Ε. και σε σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνει η Ε.Ε.Μ.Ε.

  • Ειδικές τιμές στους μουσικούς εκδοτικούς οίκους FagottoBooks, Γ. Ι. Μαυρομουστάκης και Μάριος Νικολαΐδης-Editions Orpheus

  • Όλα τα ενεργά  μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν στα επιστημονικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες της Ε.Ε.Μ.Ε. Τα τακτικά μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά οργανα της Ένωσης

  • Τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. μπορούν να προβάλλουν τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις τους, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ., μέσα από τα έντυπα της Ε.Ε.Μ.Ε.