Η βιβλιοθήκη της Ε.Ε.Μ.Ε. ανανεώθηκε! Πάνω από 400 τίτλοι βιβλίων και περιοδικών. Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε:

Παρτιτούρες για διάφορα όργανα, φωνή και οργανικά σύνολα. 
Μεθόδους διδασκαλίας οργάνων. 
Επιστημονικά περιοδικά (International Journal of Music Education, Keyboard Companion, Μουσικοτροπίες, Ρυθμοί κ.α.). 
Διδακτορικές διατριβές μελών της Ε.Ε.Μ.Ε.