Όψεις και απόψεις για τη μουσική εκπαίδευση στα σχολεία μετά την (έναρξη της) πανδημία(ς)

Perspectives for music education in schools after the pandemic (2021) - EAS

perspetives

Στo πλαίσιo των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μουσική στα Σχολεία (European Association for Music in Schools-EAS), τo Δίκτυο Καθηγητών Μουσικής μελών της ένωσης δημοσίευσε εναν συλλογικό τόμο με τον τίτλο “Όψεις και απόψεις για τη μουσική εκπαίδευση στα σχολεία μετά την (έναρξη της) πανδημία(ς)” με μελέτες και κείμενα πάνω σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της Μουσικής στα Σχολεία κατά την περίοδο της πανδημίας της Covid-19.

Για τη συγγραφή των άρθρων που συμπεριλαμβάνονται στον τόμο συνεργάστηκαν 15 συνάδελφοι μουσικοπαιδαγωγοί και καθηγητές μουσικής από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τουρκία. Τα συλλογικά άρθρα προέκυψαν από τη συνεργασία μελών της ένωσης από διάφορες χώρες με στόχο να αναδυθούν τα κοινά σημεία αλλά και να επισημανθούν οι διαφοροποιήσεις των ποικίλων προσεγγίσεων της Μουσικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη σε αυτή την πρωτόγνωρη πανδημική εποχή. Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, ως ένωση-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μουσική στα Σχολεία, έχει την τιμή να συμμετέχει στον τόμο αυτό σε δύο μελέτες που υπογράφουν oι συναδέλφισσες Μίτσυ Ακογιούνογλου και Δήμητρα Κόνιαρη. Επιμελητές τoυ τόμου είναι οι συνάδελφοι από τη Γερμανία, Michael Pabst-Krueger και Annette Ziegenmeyer

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο από εδώ

Η έρευνα της Ε.Ε.Μ.Ε. για τη διδασκαλία της μουσικής τον καιρο της πανδημίας της Covid-19. 

Στο άρθρο που συμμετείχε η Δήμητρα Κόνιαρη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την έρευνα ερωτηματολογίου της Ε.Ε.Μ.Ε. που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2020 με επίκεντρο τις αντιδράσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών μουσικής στην Ελλάδα στο πρώτο αιφνίδιο πέρασμα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, την άνοιξη του 2020. Αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς στοχεύει να διερευνήσει σε βάθος τις εμπειρίες αλλά και τις διαφοροποιήσεις που βίωσαν και βιώνουν οι καθηγητές μουσικής γενικής εκπαίδευσης μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο της εξελισσόμενης πανδημίας. Θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην έρευνά μας εάν αφιερώνατε 15 λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το νέο ερωτηματολόγιο εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Περιεχόμενα του έργου

1. Εισαγωγή των επιμελητών Michael Pabst-Krueger και Annette Ziegenmeyer (Γερμανία)
2. Αντιμετώπιση και καλές πρακτικές στις νέες συνθήκες της πανδημίας για τη διδασκαλία της μουσικής από εκπαιδευτικούς μουσικής στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Τουρκία [Reactions and good practices to new corona conditions for teaching music in schools by music teachers in Germany, Greece, and Turkey]. Alexis Kivi (Γερμανία), Dimitra Koniari (Ελλάδα), Sezen Özeke (Τουρκία), Hatice Eliktaş (Τουρκία) (σσ. 5-17)
3. Αναστοχασμοί πάνω στη διδασκαλία της μουσικής σε σχολεία της Σλοβακίας κατά την περίοδο της πανδημίας και περιγραφή της διαδικτυακής διδασκαλίας [Reflection on teaching music in schools in Slovakia during the pandemic and description of online teaching]. Irena Medňansk (Σλοβακία), Mária Strenáčiková, Jr. (Σλοβακία) (σσ. 18-27)
4. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών μουσικής από την Πορτογαλία και τη Γερμανία κατά την πανδημία της Covid-19: δύσκολες εποχές και δημιουργικές λύσεις [The experience of music teachers from Portugal and Germany during the Covid-19 pandemic: hard times and creative solutions]. Manuela Encarnação (Πορτογαλία), Maria Helena Vieira (Πορτογαλία), Georg Brunner (Γερμανία) (σσ. 28-48)
5. Απόψεις για τη μουσική εκπαίδευση στα σχολεία μετά την πανδημία Covid-19: Η προοπτική των ψηφιακών μέσων [Perspectives for music education in schools after COVID-19: The potential of digital media]. Benno Spieker (Ολλανδία), Morel Koren (Ρουμανία) (σσ. 49-60)
6. “Κορονο-μαθήματα” για την συμπερίληψη κοινωνικά μειονεκτούντων μαθητών στην “υβριδική” μουσική τάξη [“Corona-lessons” for reaching socially disadvantaged students in the hybrid music classroom]. Mitsi Akoyunoglou (Ελλάδα), Nataliya Domnina (Ελβετία) (σσ. 61-71)

Καλές σας αναγνώσεις!

Ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος έχει ήδη δημοσιευθεί και σε ιστοσελίδες άλλων μουσικοπαιδαγωγικών ενώσεων χωρών της Ευρώπης και μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μουσική στα Σχολεία (η λίστα θα ανανεώνεται):

Γερμανία: Bundesverband Musikunterricht:https://www.bmu-musik.de/
Hochschule für Musik Karl Maria von Weber Dresden
https://www.hfmdd.de/presse/pressemitteilungen/1306-forschung-im-europaeischen-verbund-an-den-coronafolgen-fuer-den-musikunterricht/

Ολλανδία: VLS: https://www.vls-cmhf.nl/vls-schrijft-publicatie-samen-met-europese-partners-over-covid-19/

Ουγγαρίαhttps://www.parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.html

Πoρτoγαλία: Αssociação Portuguesa de Educação Musical: https://www.apem.org.pt/publicacoes/internacional/?post_id=406

ΤουρκίαBursa Uludag University: http://uludag.edu.tr/muzikegitabd/haber/view?id=10567&title=ogretim-elemanlarimizdan-pandemi-surecinde-muzik-egitimi-tartismalarina-yonelik-yayin