πρώτη συνάντηση  Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

 

Το σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών, στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε. στη Θεσσαλονίκη με επιμορφωτή τον Χρήστο Ματζίρη, έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους εκπαιδευομένους στη δημιουργία και την επεξεργασία παρτιτούρας. Χωρίζεται σε 4 τετράωρα (ένα ανά εβδομάδα). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

8 Φεβρουαρίου, Σάββατο, 10.00-14.00 -1η εβδομάδα:

-        Εισαγωγή στα προγράμματα μουσικής σημειογραφίας και επεξεργασίας ηχητικών δεδομένων στον Η/Υ

-        Finale 2012

  1. Διαφορές και ομοιότητες με τις προηγούμενες εκδόσεις του Finale
  2. Εισαγωγή φθογγόσημων με διάφορους τρόπους (ποντίκι, MIDI Keyboard, πληκτρολόγιο υπολογιστή)

 15 Φεβρουαρίου, Σάββατο, 10.00-14.00 -2η εβδομάδα:

-        Finale 2012

  1. Εισαγωγή σημείων στίξεως και χρωματισμών (legato, staccato κτλ)
  2. Εισαγωγή και επεξεργασία πολλών μελωδικών γραμμών σε ένα πεντάγραμμο

21 Φεβρουαρίου, Παρασκευή , 17.30-21.30 -3η εβδομάδα:

-        Finale 2012

  1. Εισαγωγή στίχων στην παρτιτούρα
  2. Δημιουργία παρτιτούρας ορχήστρας

 28 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, 17.30-21.30  -4η εβδομάδα

-        Εξαγωγή ήχου, εικόνων παρτιτούρας και αρχείου PDF από το Finale 2012

  1. Δημιουργία ρυθμικής παρτιτούρας
  2. Επεξεργασία και εμφάνιση παρτιτούρας
  3. Εξαγωγή παρτιτούρας σε διάφορες μορφές (PDF, εικόνες jpeg κτλ)
  4. Εξαγωγή ηχητικού αποτελέσματος παρτιτούρας (αρχείο ήχου)