Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ