Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα διδακτικά πακέτα μουσικής των Β' και Γ' τάξεων του Γυμνασίου διάρκειας 24 ωρών με τα μέλη της συγγραφικής ομάδας Μαρία Δημητρακοπούλου και Πολύβιο Ανδρούτσο

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ