Διάλεξη: Ανάπτυξη και κινητικότητα καλλιτεχνώνKolokitha 11-11 Fb2

Εισηγήτρια: Όλγα Κολοκυθά (PhD, Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βιέννης)

Ημέρα: Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Ώρα: 12:00

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Ε.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη (Ερμού 7, 3ος όροφος)

Είσοδος ελεύθερη.

 

Περιγραφή της διάλεξης:

Η διάλεξη έχει δύο μέρη και πραγματεύεται δύο ξεχωριστές μεν, αλλά σχετικές μεταξύ τους έρευνες.

Το πρώτο, με θέμα την ανάπτυξη νέων καλλιτεχνών, αφορά την πρώτη έρευνα και ανάλυση του όρου ανάπτυξη καλλιτεχνών (artistic development), ο οποίος συναντάται για πρώτη φορά στη μουσική το 1788. Η έρευνα εξετάζει τον όρο από την οπτική του Cultural Institutions Studies (Kulturbetriebslehre) με σκοπό να καλύψει τα κενά στη θεωρία αλλά και στη πρακτική εφαρμογή του, ειδικότερα αναφορικά με τη χρήση του στο πλαίσιο των παραστατικών τεχνών και ειδικά της όπερας. Στα ευρήματα γίνεται αναφορά στη θεσμοθετημένη και μη εκπαίδευση, στην εκπαίδευση και την πρακτική, καθώς και στις διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης, της καλλιτεχνικής ανάπτυξης και της καριέρας.

Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με την κινητικότητα καλλιτεχνών και αναφέρεται στην έννοια του creative migration. Αφορά έρευνα που εκπονήθηκε τελευταία με έμφαση στους μουσικούς και τη μετανάστευσή τους στο εξωτερικό. Η έρευνα έγινε πιλοτικά με σκοπό να ερευνήσει την έννοια του creative migration στο ελληνικό χώρο και τη σχέση (ή όχι) της κρίσης με τη φυγή καλλιτεχνικού προσωπικού στο εξωτερικό. Στόχος είναι η διεύρυνσή της και σε άλλες κατηγορίες καλλιτεχνικού και δημιουργικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες καλλιτεχνών & ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτισμό.

 

Η Όλγα Κολοκυθά είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, με ερευνητικά πεδία την πολιτιστική πολιτική, πολιτιστική διπλωματία, μετανάστευση πολιτιστικού δυναμικού και πολιτισμό και Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των πολιτιστικών θεσμών (Βιέννη), MA in Arts Management (Λονδίνο), και πτυχίο μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη). Είναι επίσης πτυχιούχος αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας. Έχει εργαστεί ως projects manager και consultant στην Ευρώπη,  είναι συχνά καλεσμένη ομιλήτρια από πολιτιστικούς οργανισμούς και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ερευνητών του Πολιτισμού (ECURES). Η επιστημονική της μονογραφία (2013) για την ανάπτυξη καλλιτεχνών είναι η πρώτη διεπιστημονική προσέγγιση του όρου, εστιάζει σε θέματα καλλιτεχνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και καριέρας νέων καλλιτεχνών και έχει αγοραστεί από τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων Harvard, Yale, Columbia, McGill, τη δημοτική βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, την Εθνική βιβλιοθήκη της Βαυαρίας και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, μεταξύ άλλων. Το 2015 ήταν μια από τους 35 εκπροσώπους του ευρωπαϊκού πολιτισμού που προσκλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχουν στην κατάρτιση πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης κοινού με ψηφιακά μέσα. Τον Δεκέμβριο του 2016 τιμήθηκε με το Best Publication Award του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης για την καλύτερη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή για τα έτη 2013- 2015.