Εισηγήτρια: Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου Παπαπαναγιώτου ΦΒ

Ημερομηνία: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου  ή Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

Ώρα: 11:00-15:00

Χώρος: Ε.Ε.Μ.Ε. (Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)

Συμμετοχή: Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 15 ευρώ.

                   Μη μέλη: 35 ευρώ

Θέσεις περιορισμένες. Απαραίτητη δήλωση εγγραφής στο:

https://goo.gl/forms/CU5fN9pP4Am6BuFk2

Βιωματικό εργαστήρι 4 ωρών ενσωματωμένο στον κύκλο "Μουσικοπαιδαγωγική Επιμόρφωση Ε.Ε.Μ.Ε. 2018". Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής μεμονωμένη ή ως μέρος των σεμιναρίων του κύκλου. 

 

Περιγραφή του εργαστηρίου

Η διοίκηση της τάξης και η διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών αποτελούν σημαντικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που προκαλούν ενδιαφέρον και συχνά ανησυχία στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στη διοίκηση των σχολείων.  Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ανεπιτυχής διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη έχει επιπτώσεις στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, στο εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών και στο αίσθημα αποτελεσματικότητας που βιώνουν.  Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για το τί συνιστά επιτυχή διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, δηλώνουν απροετοίμαστοι και ανεπαρκώς καταρτισμένοι για να την αναλάβουν.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τεχνικές και συμπεριφορές που μπορούν να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά των μαθητών τους στην τάξη.  Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν ομαδοποιημένες οι συνήθεις ανεπιθύμητες συμπεριφορές των μαθητών και θα αναζητηθούν οι αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής τους.  Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα, επιτείνοντας ή κλιμακώνοντας την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των μαθητών τους.  Η προσέγγιση του θέματος θα είναι σύνθετη και θα περιλαμβάνει διάλεξη, συζήτηση, ομαδο-συνεργατικές δράσεις και βιωματικές ασκήσεις.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Σε περίπτωση που ο αριθμός των δηλώσεων υπερβεί το όριο των 25 συμμετεχόντων, θα εξεταστεί η πιθανότητα να δημιουργηθούν δύο ομάδες, χωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.  

 

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου (M.A., PhD in Music Education, M.Sc in Psychological Counselling) έχει εργαστεί ως δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ως καθηγήτρια μουσικής στη δευτεροβάθμια.  Από το 2003 ως το 2017 διετέλεσε σχολική σύμβουλος των εκπαιδευτικών Μουσικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Από το Νοέμβριο του 2017 είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο επιστημονικό αντικείμενο “Μουσική Παιδαγωγική”.  Παράλληλα, με την ιδιότητα της συμβούλου ψυχικής υγείας, συνεργάζεται με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς στην παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες και στην επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση συναισθημάτων και τη βελτίωση της σχέσης με τον εαυτό και τους άλλους.