Εργαστήρι Διεύθυνσης Χορωδίας με την Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου (LB, MusM, PHD)

 

Ημερομηνία: 4-6 Μαΐου 2018Μελιγκοπούλου ΦΒ

Παρασκευή 4/5:18:00-21:00

Σάββατο 5/5: 11:00-14:00

Κυριακή 6/5: 12:30-15:30

 

Χώρος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση

              (Ερμού 7 - 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)

 

Θεματολογία - Διδακτικές προσεγγίσεις:

 1) Βασική κινησιολογία μαέστρου

 2) Διδακτική μεθοδολογία της πρόβας

 3) Φωνητικές προθερμάνσεις  για παιδιά και εφήβους

 4) Στοιχεία choralographie (κίνηση στο χορωδιακό τραγούδι)

 

Συμμετοχή:

Μέχρι και τις 2 Μαΐου: Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. (2018): 50 ευρώ / Μη μέλη: 90 ευρώ

Από τις 3 Μαΐου και μετά: Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. (2018): 70 ευρώ / Μη μέλη: 110 ευρώ

 

Θέσεις περιορισμένες. Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/3bAvHL4a9Nvaro742

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής μεμονωμένη ή ενταγμένη στον κύκλο "Μουσικοπαιδαγωγική Επιμορφωση Ε.Ε.Μ.Ε. 2018 (50 ώρες)".