Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής 22ης Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.)

 

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2018

 

Σήμερα, 24.11.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε., και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η 22η Τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ένωσης (πρώτη ημερομηνία σύστασης της συνέλευσης ήταν η 16η Νοεμβρίου 2018) και διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εφορευτική επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: 

Νεκταρία Λιάσκου, Πρόεδρος

Νίκος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος

Χρήστος Ματζίρης, Γραμματέας

Ζωή Διονυσίου, αναπληρωματικό μέλος

 

Υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν τα τακτικά μέλη:

Αϊντζή Βασιλική

Ασλάνογλου Δήμητρα

Καμηλάκη Αρετή

Καραγκούνη Βασιλική

Κόνιαρη Δήμητρα

Κούγκας Νίκος

Κουρκούλη Ειρήνη

Παπάζογλου Κατερίνα

Πενήντα Κατερίνα

Ταρσένη Σοφία

Τσίγκα Χριστίνα

 

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή ήταν τα τακτικά μέλη:

Αγγελίδου Σοφία

Βουτσά Μαρία

Ερκέκογλου Χρήστος

 

Ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία 55 ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Ένωσης. Μετρήθηκαν 52 έγκυρα και 3 άκυρα ψηφοδέλτια. Η Εφορευτική επιτροπή καταμέτρησε τους ψήφους. Συγκεκριμένα έλαβαν:

 

Υποψήφιοι για το Δ.Σ.:

Αϊντζή Βασιλική             21 ψήφους

Ασλάνογλου Δήμητρα   19 ψήφους

Καμηλάκη Αρετή           10 ψήφους

Καραγκούνη Βασιλική   24 ψήφους

      Κόνιαρη Δήμητρα         51 ψήφους

Κούγκας Νίκος               31 ψήφους

      Κουρκούλη Ειρήνη         4 ψήφους

 

Παπάζογλου Κατερίνα   13 ψήφους

Πενήντα Κατερίνα         34 ψήφους

Ταρσένη Σοφία              35 ψήφους

Τσίγκα Χριστίνα            41 ψήφους

Υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή:

Αγγελίδου Σοφία           36 ψήφους

Βουτσά Μαρία              13 ψήφους

Ερκέκογλου Χρήστος     6 ψήφους

 

Το νέο Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε. (2018-2020) αποτελείται με σειρά ψήφων από τους:

Κόνιαρη Δήμητρα          51 ψήφους

Τσίγκα Χριστίνα            41 ψήφους

Ταρσένη Σοφία              35 ψήφους

Πενήντα Κατερίνα         34 ψήφους

Κούγκας Νίκος              31 ψήφους

Καραγκούνη Βασιλική  24 ψήφους

Αϊντζή Βασιλική            21 ψήφους

 

Αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ:

Ασλάνογλου Δήμητρα   19 ψήφους

Παπάζογλου Κατερίνα   13 ψήφους

Καμηλάκη Αρετή           10 ψήφους

Κουρκούλη Ειρήνη          4 ψήφους

 

Όσον αφορά την νέα Ελεγκτική Επιτροπή (2018-2020), με το πέρας των εκλογών, η Μαρία Βουτσά ενημέρωσε την εφορευτική επιτροπή ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε το όνομά της στους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς η ίδια δεν είχε ποτέ εκφράσει τέτοια επιθυμία, και ζήτησε την εξαίρεσή της. Καθώς δεν υπήρχε αναπληρωματικό μέλος στους υποψηφίους της ελεγκτικής επιτροπής για να την αναπληρώσει, η εκλογή της νέας ελεγκτικής επιτροπής (2018-2020) δεν κατέστη εφικτή. Η εφορευτική επιτροπή εξουσιοδοτεί το νέο Δ.Σ., έπειτα από τη συγκρότησή του σε σώμα, να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. με θέμα “Επανάληψη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Ελεγκτικής Επιτροπής”.

 

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2018

 

Η Πρόεδρος: Νεκταρία Λιάσκου                   Ο αντιπρόεδρος: Νίκος Θεοδωρίδης                 Ο γραμματέας: Χρήστος Ματζίρης