Ανανεώστε τη συνδρομή σας στην Ε.Ε.Μ.Ε. για το 2020 EEME XMAS-2019 Δ

μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 6 Μαρτίου 2020 και επωφεληθείτε από τις τιμές της έγκαιρης ανανέωσης!

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη για τη στήριξη του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας.

Καλή μουσική και δημιουργική χρονιά!