Η εμπειρία των εκπαιδευτικών μουσικής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του Covid-19Webinar 5 2

Ημέρα: Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Ώρα: 16:30-17:30 (είσοδος στην πλατφόρμα: 16:15)

Χώρος: Διαδικτυακή πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί

Εισηγήτριες-συντονίστριες της συζήτησης: Μίτσυ Ακογιούνογλου και Δήμητρα Κόνιαρη