Η εμπειρία των εκπαιδευτικών μουσικής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του Covid-19Webinar 5 2

Ημέρα: Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Ώρα: 16:30-17:30 (είσοδος στην πλατφόρμα: 16:15)

Χώρος: Διαδικτυακή πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί

Εισηγήτριες-συντονίστριες της συζήτησης: Μίτσυ Ακογιούνογλου και Δήμητρα Κόνιαρη

Θα μας βοηθούσατε ιδιαίτερα εάν αφιερώνατε 15 λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο τα αποτελέσματα του οποίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στη συνάντηση. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων!
Ερωτηματολόγιο και δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/7ZwL1G5CXLEauBfj6

Συμμετοχή: Δωρεάν. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Προηγούνται τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. (2020)