Αγαπητά μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε., αγαπητοί συνάδελφοι,

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Μ.Ε., ακυρώνονται η προγραμματισμένη για το Σάββατο 12/12/2020 25η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για τα νέα διοικητικά όργανα της Ε.Ε.Μ.Ε. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από λόγους δημόσιας υγείας και συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη που δήλωσαν υποψηφιότητα για τα νέα διοικητικά όργανα της Ε.Ε.Μ.Ε. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους για την προετοιμασία των αρχαιρεσιών οταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 54 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020) που αναφέρεται στην παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020. Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η 25η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για τα νέα διοικητικά όργανα της Ε.Ε.Μ.Ε. θα πραγματοποιηθούν σε άλλη ημερομηνία, όταν αρθούν τα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας και θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Μέχρι τότε, το ήδη υπάρχον Δ.Σ. θα εξακολουθεί να στηρίζει και να προωθεί τους σκοπούς και το έργο της Ε.Ε.Μ.Ε.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε.