Αγαπητά μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε., αγαπητοί συνάδελφοι,25 EklEEME 2

έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 89 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.03.2021), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγεία από τη διασπορά του COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης.6.2021, επιτρέπεται η χρήση νέων τεχνολογιών/τηλεδιάσκεψης για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων. Ως εκ τούτου, σας προσκαλούμε στην 25η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες για τα νέα διοικητικά όργανα της Ε.Ε.Μ.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης τον Νοέμβριο του 2020 και θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 (η πρώτη ημερομηνία σύγκλισης της συνέλευσης είναι στις 23/05/2021).

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης

  • Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης, 24ης Γενικής Συνέλευσης (Νοέμβριος 2019)
  • Απολογισμός του ΔΣ (2019-2021)
  • Απολογισμός των Ομάδων Εργασίας (2019-2021)
  • Νέα-προτάσεις των μελών
  • Παρουσίαση των υποψήφιων μελών για το νέο ΔΣ και την νέα Ελεγκτική Επιτροπή
  • Προγραμματισμός επόμενης, 26ης Γενικής Συνέλευσης

Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδικτυακά). Σύντομα θα σταλεί στα τακτικά μέλη ενημέρωση για τον τρόπο συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Παρακαλούμε τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή για τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Ε.Μ.Ε. (2021-2023) να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/LhxdCE3Qgh3iF4M57

Σάς θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της Ε.Ε.Μ.Ε. (https://www.eeme.gr/eeme/stat.html) δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της ένωσης έχουν τα τακτικά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. (εάν επιθυμείτε να τακτοποιήσετε τυχόν οφειλές της συνδρομής σας βλ. https://www.eeme.gr/eeme/renew-subscription.html).

 

Καλή μας συνάντηση!

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε. (2018-2021)