Μάρκος Τσέτσος

Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία

Από τον Καντ στον Αντόρνο

tsetsos

ISBN: 978-960-221-513-5,  σελ. 263, σχ. 14x21,

α’ έκδοση Νοέμβριος 2012,  

τιμή 15,00  € (χωρίς ΦΠΑ)

Οι οκτώ μελέτες που απαρτίζουν αυτό τον τόμο εξετάζουν ισάριθμους σημαντικούς σταθμούς στην νεότερη φιλοσοφική συζήτηση για τη μουσική, αναδεικνύοντας ουσιώδεις πτυχές της τελευταίας, όπως η στενή σχέση της με το συναίσθημα, τις γνωσιοπρακτικές δυνατότητες και τον κοινωνικό βίο του ανθρώπου, αλλά και προβλήματα μεταφυσικής νοηματοδότησης, οντολογικού καθορισμού και ανθρωπολογικής θεμελίωσής της. Το βιβλίο φιλοδοξεί έτσι να αποτελέσει την πρώτη στα ελληνικά εισαγωγή στη φιλοσοφική αισθητική της μουσικής.