alt

Περιλήψεις:

Μαίη Κοκκίδου

Project: «Και ένα, και δύο, και τρία, και ... πολλά έγχορδα»

Ο άξονας της οργανογνωσίας περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα σπουδών μουσικής. Πέρα από την αξία του σε γνωστικό επίπεδο παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπειρική επαφή των μαθητών/μαθητριών με τη μουσική και στην απόφασή τους να σπουδάσουν κάποιο μουσικό όργανο σε ένα εξειδικευμένο μουσικό ίδρυμα. Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρατίθεται μία σειρά δράσεων, σε μία ιεραρχική βάση, που αφορά στα έγχορδα όργανα ενώ η δομή του μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για να σχεδιάσουν οι εκπαιδευτικοί μουσικής ανάλογα προγράμματα και για άλλες ομάδες μουσικών οργάνων (σ.σ. 7-16).

 

 

Μαρία Δημητρακοπούλου

Σχέδιο εργασίας με θέμα την «Εικόνα και τον Ήχο»

Με αφορμή την ενότητα «Εικόνα και Ήχος» του σχολικού εγχειριδίου για τη Μουσική στην Γ’ Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ’ τάξης αποφάσισαν ελεύθερα να ασχοληθούν με το θέμα της ενότητας, επιλέγοντας το πεδίο που τους ενδιαφέρει περισσότερο, μέσα από διάφορες οπτικές. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων οι μαθητές προσέγγισαν δημιουργικά τις έννοιες της «οπτικοποίησης» του ήχου και της «ηχοποίησης» της εικόνας (σ.σ. 17-21).

 

 

Μαριάννα Ροντογιάννη

H διδασκαλία της σύνθεσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Οι δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας αποτελούν έναν από τους τρεις άξονες περιεχομένου στο μάθημα της μουσικής, που ισχύουν για όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αναπτύσσονται δραστηριότητες σύνθεσης στο μάθημα της Μουσικής στην Α/θμια Εκπαίδευση, τα στάδια διδασκαλίας της σύνθεσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Μουσικής στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για την καλλιέργεια της μουσικής δημιουργικής σκέψης. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει τη διδασκαλία της φόρμας ΑΒΑ μέσω της σύνθεσης στην Δ΄ Τάξη (σ.σ. 22-28).

 

 

Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού

«Το ταξίδι ξεκινά από τις Κυκλάδες…» Μια διαθεματική διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με άξονα τη μελοποιημένη ποίηση και το τραγούδι

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια στροφή σε εναλλακτικές μεθοδολογικές διδακτικές προσεγγίσεις, ειδικότερα μετά την εισαγωγή των Nέων Διαθεματικών Ενιαίων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μετά τη θεσμοθέτηση της Διαθεματικότητας, καθώς και την εισαγωγή νέων διδακτικών πακέτων για το μάθημα της μουσικής, τόσο ο εκπαιδευτικός της τάξης, όσο και ο μουσικός, έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και ένα πλούσιο υλικό στα χέρια τους. Τίθεται το ερώτημα για το πώς μπορούν να σχεδιαστούν διαθεματικές δράσεις στα πλαίσια της καθημερινής σχολικής τάξης, καθώς και το πώς μπορεί να επιτευχθεί μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών, με στόχο την εκμάθηση μουσικών, γλωσσικών, μαθηματικών και άλλων ποικίλων εννοιών. Στην εργασία αυτή αρχικά διατυπώνονται κάποιες βασικές αρχές της διαθεματικής προσέγγισης και στη συνέχεια, με αφορμή ένα τραγούδι και σε πρακτικό επίπεδο, “ξετυλίγεται” βήμα προς βήμα μια ολόκληρη διαθεματική δράση, η οποία εμπλέκεται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου(σ.σ. 29-48).

 

 

Ξένια Θεοδωρίδου

Αναπνοή, σώμα, έκφραση κατά την ερμηνεία στο πιάνο (Β΄ μέρος)

Σε συνέχεια της προηγούμενης ιστορικής επισκόπησης σχετικά με τη σημασία που αποδιδόταν και, δικαιολογημένα, εξακολουθεί να αποδί-δεται στην αναπνοή από θεωρητικούς, συνθέτες και παιδαγωγούς και τα παραδείγματα σχετικά με τη μουσική της λειτουργία, θα παρουσιαστούν συνοπτικά μερικά βασικά στοιχεία για την ίδια τη νευροφυσιολογική λειτουργία της αναπνοής, η οποία είναι και η μόνη αυτόνομη νευρολογικά λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού που μπορεί και να συντελείται συνειδητά, σύμφωνα με τη θέλησή μας (Margot Scheufel-Osenberg 2005:25). Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν τα όργανα που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή και θα επεξηγηθεί η επιμέρους συμμετοχή τους, επικεντρώνοντας κυρίως σε ό, τι έχει σημασία για έναν πιανίστα ή γενικά εκτελεστή οργάνου, χωρίς εμβάθυνση σε ειδικότερα θέματα που θα ενδιέφεραν π.χ. έναν τραγουδιστή, ενώ στη συνέχεια θα προταθούν ασκήσεις για καλύτερη συνειδητοποίηση και βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας κατά το παίξιμο (σ.σ. 49-71).

 

Όλα τα παλαιότερα τεύχη διατίθενται από την Ε.Ε.Μ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 6939560404 και 2310858658 ή στην φόρμα επικοινωνίας