Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το συνοπτικό και το πλήρες Πρόγραμμα του 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.:

Συνοπτικό Πρόγραμμα 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Αναλυτικό πρόγραμμα 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου είναι η εγγραφή σας στο Συνέδριο. Ωστόσο, η Ο.Ε. του Συνεδρίου μερίμνησε ώστε να υπάρχουν ορισμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ανοιχτές στο ευρύτερο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, ύστερα από την παραλαβή προσκλήσεων από τη γραμματεία του Συνεδρίου, τις μέρες του Συνεδρίου.

Αυτές οι εκδηλώσεις είναι του Σαββάτου 28/11, από 21.00-23.00, της Κυριακής 29/11 από 12.00-13.30 και το πανηγυρικό κλείσιμο του Συνεδρίου την ίδια μέρα στις 16.00. 

Xorigoi