Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής: Afissa katheti

Θεοχάρης Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Γραμματεία: Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε.

 

Μέλη: Θα ανακοινωθούν σύντομα

2729