Θεματικοί άξονες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση 

Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει
Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Ενδεικτικά, οι εισηγήσεις μπορούν να κινηθούν στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

Μουσική και Εκπαίδευση 

Μουσικός γραμματισμός 
Οι αλλαγές στον προσανατολισμό τηςσχολικής μουσικής εκπαίδευσης 
Νέες τάσεις στη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής 
Νέες τάσεις στη διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής 
Διδασκαλία της ιστορίας της μουσικής: συγχρονικότητα και διαχρονικότητα 
Μουσική διδασκαλία-μάθηση και πολυμεσικές εφαρμογές 
Διδάσκοντας νέα μουσικά είδη και στιλ: σε τι συνίσταται ένα μουσικό είδος; 
Η διδασκαλία-μάθηση μουσικώνεννοιώνκαιόρων 
Η εξερεύνηση και ο πειραματισμός στη μουσικήδιδασκαλία-μάθηση 
Εικονικός κόσμος και εικονικό μάθημα μουσικής: αλληλεπίδραση, πρόσβαση στην πληροφορία και κατάκτηση τηςγνώσης 
Μουσικές εμπειρίες: μουσικές ακροάσεις, μουσική εκτέλεση, μουσική δημιουργία 
Οργάνωση μαθητικής χορωδίας καιορχήστρας: παιδαγωγικά και
καλλιτεχνικά κριτήρια 
Μουσικές εκδηλώσεις στο σχολείο: πλαίσιο, διαδικασία και στόχοι 
Ζητήματα δια βίου μάθησης της μουσικής 
Αναζητώντας τον «ιδανικό» δάσκαλο μουσικής: κατάρτιση, προφίλ και προώθηση θεσμικών αλλαγών 
Μουσικά σχολεία: ζητήματα και προοπτικές 
Η μουσική ως εργαλείο για τη διδασκαλία-μάθηση άλλων γνωστικών αντικειμένων: ερευνητικές προσεγγίσεις 
Χαρτογραφώντας τη "μουσική πρόοδο" των μαθητών 
Η διαθεματικότητα εντός του πεδίου της Αισθητικής αγωγής 
Μουσική αγωγή και διαφορετικότητα στη σχολική τάξη 
Μουσική διδασκαλία-μάθηση και θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
Μουσική εκπαίδευση και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
Οι μουσικές δράσεις ως εργαλείο ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 

Μουσική και Ψυχολογία 

Αναπτυξιακή ψυχολογία της μουσικής: ψυχομετρία (τεστ μουσικής συμπεριφοράς, τεστ μουσικής επίδοσης, τεστ μουσικών προτιμήσεων κα.) 
Νέα ερευνητικά ευρήματα στο πεδίο της Ψυχομουσικολογίας 
Σκέψη και μουσική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής αγωγής 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων διάκρισης μουσικών στοιχείων (π.χ. τονικό ύψος, τονικότητα) σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
Αναπαραστάσεις της μουσικής από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 
Η πρόσληψη ήχων και μουσικής από το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης: ερευνητικά ευρήματα 
Η πρόσληψη ήχων και μουσικής από το παιδί κατά της πρώτους μήνες της ανάπτυξής του: ερευνητικά ευρήματα 
Κοινωνική ψυχολογία και μουσική ανάπτυξη 
Μουσική και δημιουργικότητα 
Μουσική και συναίσθημα 
Η ευχαρίστηση της μουσικής ακρόασης, της μουσικής εκτέλεσης και της μουσικής δημιουργίας 
Σκιαγραφώντας το μουσικά χαρισματικό παιδί

Αξίες της Μουσικής Αγωγής 

Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών 
Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών 
Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 
Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων 
Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης 
Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο 
Μουσική αγωγή και Αγωγή του Πολίτη: ισότητα, πολιτότητα, κοινωνική δικαιοσύνη 
Οι σπουδές μουσικής ως εσωτερικό κίνητρο για την προσωπική εξέλιξη

Μουσική και Ειδική αγωγή 

Μουσικές δεξιότητες ατόμων με αναπηρίες: αξιολόγηση και παρέμβαση 
Το μάθημα της μουσικής σε άτομα με αναπηρίες: διδακτική μεθοδολογία 
Προσαρμογή και τροποποιήσεις του μαθήματος της μουσικής σε άτομα με αναπηρίες 
Εκπαίδευση στη μουσική σε άτομα με αναπηρίες 
Εκπαίδευση μέσω της μουσικής σε άτομα με αναπηρίες 
Μουσικός αυτοσχεδιασμός και άτομα με αναπηρίες 
Διδάσκοντας μουσική σε παιδιά με σύνδρομο Down 
Μουσικοθεραπεία και σχολική εκπαίδευση

Μουσική και Ιατρική 

Σωματικές παθήσεις των μουσικών από την ενασχόληση με τη μουσική 
Το άγχος της σκηνής στους μουσικούς 
Κλινική μουσικοθεραπεία 
Σχέση Μουσικής και Ιατρικής: ιστορική επισκόπηση 
Ακρόαση της μουσικής από ασθενείς με κοχλιακά εμφυτεύματα

Μουσική και Εγκέφαλος 

Εγκεφαλική ευπλαστότητα και μουσική εκπαίδευση 
Εγκεφαλική ενεργοποίηση κατά την ακρόαση ή το παίξιμο της μουσικής 
Νευροβιολογικά στοιχεία για την απόλυτη ακοή 
Γλώσσα και μουσική: κοινά ή διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα 
Εγκέφαλος και μουσική μνήμη 
Περιπτώσεις μουσικής ανικανότητας (π.χ. αμουσία, αρρυθμία)