Ημερομηνία
Τιμή για τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.
Τιμή για τα μη μέλη
μέχρι 31 Μαρτίου 2009
50 Ευρώ
100 Ευρώ
μέχρι 31 Ιουλίου 2009
65 Ευρώ
130 Ευρώ
μέχρι την έναρξη
75 Ευρώ
150 Ευρώ
Εισηγητές
μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 25 Ευρώ
μη μέλη: 50 Ευρώ
Προπτυχιακοί φοιτητές
μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: ελεύθερη είσοδος
μη μέλη: 50 Ευρώ
Εγγραφή στην Ε.Ε.Μ.Ε.
Εκπαιδευτικοί και λοιποί ενδιαφερόμενοι
45 Ευρώ
Προπτυχιακοί φοιτητές
30 Ευρώ

Η εγγραφή καλύπτει:

1) Τον φάκελο του Συνεδρίου με το πρόγραμμα και έντυπο πληροφοριακό υλικό
2) Την είσοδο σε όλες τις διαλέξεις και εργαστήρια (εφόσον επιτρέπει ο αριθμός συμμετεχόντων ανά εργαστήριο) του Συνεδρίου 
3) Την είσοδο σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου 
4) CD Rom με τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων του συνεδρίου καθώς και άλλο υλικό
5) και ένα τεύχος από παλαιότερα περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων της Ένωσης.

Για να συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο συνέδριο πατήστε εδώ

Για να συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στην ΕΕΜΕ πατήστε εδώ

Διεύθυνση αποστολής χρημάτων:

(α) με ταχυδρομική επιταγή
Ε.Ε.Μ.Ε., Μυρτώ Βουγιούκα
Δελφών 127, 54248 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310858658 και 6939560404

ή (β) με κατάθεση στο λογαριασμό της EUROBANK
00260200470123586478 
με αναγραφή του ονοματεπώνυμου του αποστολέα