Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

"Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει"

30 Οκτωβρίου 2009 - 01 Νοεμβρίου 2009 

Επιμελεια: Μαίη Κοκκίδου & Ζωή Διονυσίου

 ISBN 978-960-89847-5-2

Εισαγωγικά-Περιεχόμενα (σ.σ. 1-19)

Κείμενα του Συνεδρίου στα αγγλικά (σ.σ. 20-354)

Κεντρικές ομιλίες και Προφορικές ανακοινώσεις στα ελληνικά (σ.σ. 355-957)

Στρογγυλες Τράπεζες και Αναρτημένες ανακοινώσεις στα ελληνικά (σ.σ. 958-1142)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα,

σε συνδιοργάνωση με το Μεγαρο Μουσικής Αθηνών

και τον Σύλλογο "Οι φίλοι της Μουσικής" της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"