Η Ε.Ε.Μ.Ε. ανακοινώνει το οριστικό πρόγραμμα 
του 6ου διεθνούς συνεδρίου της.

Πρόγραμμα (σε μορφή .pdf)