Κοκκίδου, Μ., & Διονυσίου, Ζ. (Επιμ.). Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

 

Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής 'Ενωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης

27-29 Νοεμβρίου 2015, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

 

Επιμέλεια

Μαίη Κοκκίδου και Ζωή Διονυσίου

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Σημείωμα των επιμελητριών του τόμου

Κεντρικές Ομιλίες

Μαίη Κοκκίδου: Μουσικοί Γραμματισμοί στον Απόηχο του Μεταμοντερνισμού: από την άγνοια, στη συνείδηση

Susan Hallam: The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people

Εισηγήσεις

Hallam Richard: The Reflective Teacher: values and approaches to teaching in instrumental music education and Sistema-inspired programmes in England and around the world

Αβραμίδου Κατερίνα: Η σύγχρονη γονική επίδραση στη μουσική ανάπτυξη βρεφών και μικρών παιδιών

Αγαλιανού Ολυμπία & Τσαφταρίδης Νικόλας: Άτυπες μορφές γνώσης και μάθησης στη Μουσικοπαιδαγωγική Θεώρηση του C. Orff

Αγγελίδου Ευδοξία: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο άγχος των μουσικών επιδόσεων

Αγγελίδου Σοφία: Απόψεις των εκπαιδευτικών μουσικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το μάθημα της μουσικής: Δυσκολίες και προοπτικές

Αδαμοπούλου Μαρία & Δούμα Eλπίδα: Η επίδραση της μουσικής αγωγής στη διαμόρφωση στάσεων, συναισθημάτων και μουσικών δεξιοτήτων παιδιών με σύνδρομο Asperger: Μελέτη περίπτωσης

Ασπιώτης Σπυρίδων: Η διδακτική και παιδαγωγική της Εκκλησιαστικής Μουσικής: Μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας της μουσικής σε παιδιά Δημοτικού και χορωδιακή εφαρμογή

Γεωργουλή Στυλιανή: Η φιλοσοφία και γενικές αρχές για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για τα Μουσικά Σχολεία (2015)

Γκίνη Αναστασία: Μουσικός Γραμματισμός μέσα από το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας:  Μελοποίηση καβαφικής ποίησης

Δελέγκος Σπύρος: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο χώρο της Ελληνικής Αστικής Λαϊκής Μουσικής

Διονυσίου Ζωή: Βασικές έννοιες της προφορικότητας στην παραδοσιακή ή λαϊκή μουσική: Παραδοσιακή μουσική και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη μουσική εκπαίδευση

Ευθυμίου Αυγούστα: Η αισθητική εμπειρία ως Δημιουργική αντίδραση μέσα από την εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο συνδυασμό Μουσικής και Εικόνας

Ζεπάτου Βασιλική: Η διαμόρφωση της φιλοσοφίας, σκοπών, αξόνων και κριτηρίων για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικού Πιάνου και Πιάνου ως Ατομικό Όργανο Επιλογής Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και του Οδηγού Εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών»

Ζέρβα Όλγα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού με χρήση ελληνικού ρεπερτορίου για προγράμματα ομαδικής εκμάθησης βιολιού σε σχολεία γενικής παιδείας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Κιουμουρτζής Ιωάννης & Ζαφρανάς Νικός: Η επίγνωση και διαχείριση του Άγχους Μουσικής Επίδοσης (Music Performance Anxiety – MPA) ως καταλύτης μουσικής ανάπτυξης και δημιουργικότητας σε νέους ενήλικες σπουδαστές πιάνου 

Κοκκίδου Μαίη, Ασλάνογλου Δήμητρα, Μανανά Μαρία, Πάτκου Ασημίνα, Χρυσάφη Βασιλική & Χρυσάφη Ελένη: Αυτοβιογραφικές ιστορίες εκπαιδευτικών μουσικής για τις μουσικές τους ταυτότητες: ποιοτική έρευνα 

Κολιάδη Ανθούλα: Το νέο πλαίσιο της διδασκαλίας του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία: η εισαγωγή και θεσμοθέτηση καινοτομιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη 

Κολυδάς Τάσος: Ψηφιακός γραμματισμός και μουσική: μια προσέγγιση στις αντιλήψεις περί «ποιότητας» σχετικά με τους απωλεστικούς αλγορίθμους συμπίεσης ακουστικού σήματος

Κριεζή Βέρα & Βράκα Βάλια: Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από τις νέες τεχνολογίες: Από τις απλές βάσεις δεδομένων στα αποθετήρια ανοικτής πρόσβαση και παραγωγής περιεχομένου από χρήστες (user-generated content): Η περίπτωση της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» 

Κωνσταντινίδου Ζωή, Κυρίδης Αργύρης & Στάμου Λήδα: Η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικοποίησης: Μια πιλοτική προσέγγιση σε παιδιά πρώτης δημοτικού 

Λαβράνος Χαρίλαος: Οι επιδράσεις της πληροφόρησης στη μουσική δημιουργικότητα: Προκλήσεις και προτάσεις για την Ελληνική μουσική εκπαίδευση

Λειβαδίτη Σοφία: Οι ενήλικες μαθαίνουν μουσική 

Μελιγκοπούλου Μαρία-Έμμα: Η μουσική διδασκαλία - μάθηση στη χορωδιακή πρόβα.  Τα αποτελέσματα μορφών τυπικής και άτυπης διδασκαλίας μέσα από μια πενταετή διαχρονική έρευνα σε παιδική πολυφωνική χορωδία ομοίων φωνών

Μεράκου Στεφανία: Από το έντυπο στις βάσεις δεδομένων και από τα αναλογικά στα ψηφιακά μέσα: Η αλλαγή περιβάλλοντος και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση παραδοσιακών και νέων μέσων για τη μουσική εκπαίδευση

Μίχα Παρασκευή: Χαρακτηριστικά και αντιδράσεις παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης (προβρεφικής και μεταβρεφικής ηλικίας) στα πλαίσια μουσικής αφύπνισης

Μπαμπαλή Άννα: Η σημασία και ο παιδαγωγικός ρόλος των έργων για πιάνο Ελλήνων συνθετών του 20ού αιώνα στα νέα προγράμματα σπουδών για το υποχρεωτικό πιάνο και το πιάνο ως όργανο επιλογής, στα Μουσικά Σχολεία, όπως παρουσιάζονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού

Οικονόμου Ιωάννης & Αγγελίδου Ευδοξία: Πολυμεσική εφαρμογή γραφικής παρτιτούρας για παιδιά προσχολικής ηλικίας «Ο Λίνος»

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα: Η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών και η επίδρασή της στη διδακτική πράξη. Μια ποιοτική έρευνα σε εκπαιδευτικούς μουσικής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου Μαρία: Μουσική βουτιά στα βαθιά: Ενσωματώνοντας άτυπες διαδικασίες μουσικής μάθησης σε σχολική τάξη Δημοτικού Σχολείου στην Κύπρο

Παπαθεράποντος-Κωνσταντίνου ΈλεναΗ άτυπη μουσική μάθηση σε τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: μια εκπαιδευτική παρέμβαση στη διδασκαλία κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών σε σχολείο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου

Παπασταύρου Δήμητρα: Οι μουσικοί-πρότυπα ως εργαλείο ανάδειξης ποιοτικών στοιχείων στις άτυπες διεργασίες μάθησης μιας μουσικής ομάδας ενηλίκων 

Παπασταύρου Δήμητρα & Χατζηπέτρου-Ανδρόνικου Ρεγγίνα: «Να τα πούμε;» Τα κάλαντα ως διαδρομές άτυπης μάθησης μουσικής και κοινωνικής ένταξης

Παπουτσή Άννα: Η μουσική πράξη μέσα από διαδικασίες άτυπης μουσικής εκπαίδευσης: Η περίπτωση ενός αυτοσχεδιαστή 

Ράπτης Θεοχάρης: Ανακαλύπτοντας (ξανά) το σώμα στη μουσική

Σαλτάρη Ρεγγίνα: Η συμβολή των τυπικών και άτυπων εμπειριών στη μουσική ταυτότητα των εφήβων

Σιάσος Σπύρος: Μέθοδος Οργανοχρησίας του Ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας: Μια διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία της Ελληνικής παραδοσιακής Μουσικής

Σπυράκου Ευαγγελία: Οι συμπληρωματικές μουσικές γνώσεις ως αυτόνομο πεδίο στα νέα προγράμματα σπουδών Πιάνου Υποχρεωτικού και Πιάνου Επιλογής για τα Μουσικά Σχολεία

Στάμου Λήδα: Πρώτο ταξίδι στην αυτοεθνογραφία: Αναζητώντας την ταυτότητα του εκπαιδευτικού μουσικής στην Ελλάδα μέσα από τις προσωπικές ιστορίες

Αναστασιάδου Ξανθίππη, Αγορίτσα Ζωβοΐλη, Κουρκούλη Ειρήνη, Σούκα-Σίμου Αναστασία, Στάμου Λελούδα & Τσαλίκη Μαρία: Εστιατόριο «Η άλλη ταυτότητα»: Μια ανασκόπηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού μέρα από την αυτοεθνογραφική βιβλιογραφία 

Στάμου Λήδα & Θεοδωρίδης Νίκος: Παιδί, οικογένεια και μουσική: Διερευνώντας τα χαρακτηριστικά των οικογενειών που εγγράφουν τα παιδιά τους σε προγράμματα μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια 

Ταρσένη Σοφία: Γαλλικά στο πεντάγραμμο

Τσερίκης Πάνος: Για μια μεταμόρφωση του μουσικού γραμματισμού: θεωρητικές προϋποθέσεις και εκπαιδευτική πολιτική

Τσερπέ Γεωργία Μαρία: H συμβολή του Σχολικού Συμβούλου μουσικής στη μουσική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο: το παράδειγμα του συντονισμού ομάδας εργασίας εκπαιδευτικών

Τσερπέ Γεωργία Μαρία: Το πρώιμο μεσαιωνικό μοτέτο (δεύτερο μισό 13ου αι.): To παράδειγμα του «Pucelete-Je languis-Domino» και του «Οn parole-A Paris-Frèse nouvele». Μία διδακτική προσέγγιση για το μάθημα της Ιστορίας της Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο

Τσερπέ Γεωργία Μαρία, Εφραιμίδου Λευκοθέα & Πολυμενοπούλου Αικατερίνη: Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Ιστορία της Μουσικής για την Α΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου

Τσομάκου Γαρυφούλα: Σπουδές και τεχνική στα νέα προγράμματα σπουδών Υποχρεωτικού Πιάνου και Πιάνου Επιλογής στα Μουσικά Σχολεία

Φυτίκα Aθηνά: H άτυπη μάθηση μέσα στο πρόγραμμα σπουδών πιάνου των Μουσικών Γυμνασίων: μια εναλλακτική δυνατότητα διδασκαλίας πιάνου σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Χαρκιολάκης Αλέξανδρος: Μουσική Εκπαίδευση, Τεχνολογία και Ιστορική Μνήμη

Χατζηπέτρου-Ανδρόνικου Ρεγγίνα: Η πρόσβαση των γυναικών στην οργανοπαιξία στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής

 

© Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, 2016

Κοκκίδου, Μ., & Διονυσίου, Ζ. (Επιμ.). Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

ISBN 978-960-89847-6-9