31 Μαϊου 2018 Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων των προτάσεων προς κρίση.Afissa katheti

15 Ιουλίου 2018 Παρατείνεται μέχρι τις 10 Αυγούστου: Καταληκτική ημερομηνία για την ενημέρωση των υποψηφίων για την αποδοχή ή όχι ή για τις πιθανές διορθώσεις της πρότασής τους.

1 Σεπτεμβρίου 2018: Καταληκτική ημερομηνία για την τελική κατάθεση των διορθωμένων περιλήψεων.

10 Σεπτεμβρίου 2018: Καταληκτική ημερομηνία για την ενημέρωση για την οριστική αποδοχή ή όχι των διορθωμένων προτάσεων. 

20 Σεπτεμβρίου 2018: Καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης προνομιακής εγγραφής στο συνέδριο.

1 Οκτωβρίου: Καταληκτική ημερομηνία για την εγγραφή του πρώτου εισηγητή ώστε η αποδεκτή εργασία να συμπεριληφθεί στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

1 Νοεμβρίου 2018: Ανακοίνωση προγράμματος του Συνεδρίου.

23-25 Νοεμβρίου 2018: Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

 

Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα κατατεθούν προς κρίση για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου από την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου έως και την 21η Ιανουαρίου 2019. Οδηγίες για την αποστολή των κειμένων θα βρείτε ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα περιληφθούν μόνο τα άρθρα που θα λάβουν θετική κρίση και θα οριστικοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.