258319185 4554498817948893 1129605767871211437 n

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Μ.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο 9ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. με τίτλο “H Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 15 έως τις 17 Απριλίου 2022. Η δική σας συμμετοχή και προσπάθεια υπήρξε ο βασικός λόγος της επιτυχίας του Συνεδρίου και του υψηλού επιστημονικού του επιπέδου.

Μπορείτε να υποβάλετε το πλήρες κείμενο είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2022 στην πλατφόρμα apps.eeme.gr  (για την ημερομηνία έναρξης των υποβολών θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση). Τα κείμενα θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, όπως έγινε και με την αξιολόγηση των εκτενών περιλήψεων του Συνεδρίου. Θα ενημερωθείτε για την αξιολόγηση των κριτών, για την αποδοχή ή όχι του κειμένου για έκδοση, καθώς και για πιθανές προτεινόμενες διορθώσεις μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2023. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν ως e-book με ISBN, μετά από σελιδοποίηση.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για τη συγγραφή και διαμόρφωση των κειμένων σας.

 

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα από τη διεύθυνση https://apps.eeme.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας και τυχόν πινάκων, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων και παραρτημάτων. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε υποσημειώσεις μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο

Για τη μορφοποίηση του κειμένου είναι σημαντικό να ακολουθηθούν τα παρακάτω:

  • Η γραμματοσειρά των κειμένων είναι η Times New Roman, μέγεθος 12, σε πλήρη στοίχιση και μονό διάστιχο. 

  • Τα περιθώρια σελίδας πρέπει να είναι: άνω και κάτω: 2,54 εκατοστά, δεξιά και αριστερά: 2,54 εκατοστά. 

  • Η πρώτη παράγραφος να γράφεται χωρίς εσοχή παραγράφου. Όλες οι επόμενες παράγραφοι να εμφανίζονται με εσοχή παραγράφου: 1,5 εκ. (=0.59 inches). Καλό είναι να μην αφήνετε διαστήματα ανάμεσα σε παραγράφους. 

  • Οι τίτλοι μουσικών έργων, βιβλίων, εφημερίδων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ. θα πρέπει να εμφανίζονται σε πλάγια γραμματοσειρά. 

  • Δεν χρειάζεται να αριθμήσετε τις σελίδες του κειμένου σας και να χρησιμοποιήσετε κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

Ο τίτλος της εισήγησης θα πρέπει να εμφανίζεται με έντονους χαρακτήρες, στο κέντρο της σελίδας, με πεζά γράμματα. Παρακάμπτοντας μια γραμμή, θα ακολουθεί το όνομα και το επίθετο του/της συγγραφέα, ενώ στην επόμενη σειρά θα πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητά του/της συγγραφέα και ο φορέας απασχόλησής του/της. Στην επόμενη γραμμή θα αναγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση. Το ίδιο πρότυπο θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση περισσότερων συγγραφέων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν κεντρική στοίχιση.

Μετά, αφήνοντας κενή μία γραμμή, γράφετε τη λέξη: Περίληψη (έντονοι χαρακτήρες, πεζά γράμματα, αριστερή στοίχιση). Στην επόμενη γραμμή, παρατίθεται η σύντομη περίληψη η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις (πλάγιοι χαρακτήρες, μονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση, χωρίς εσοχή).

Αφήνοντας κενή μια γραμμή, να γράφεται: Λέξεις-κλειδιά (έντονοι χαρακτήρες, πεζά γράμματα). Οι λέξεις-κλειδιά (4-6) θα παρατεθούν με πεζά γράμματα και με κόμμα ανάμεσα σε κάθε όρο. Οι ίδιες οδηγίες ισχύουν και για την αγγλική γλώσσα  το Abstract  και τα Keywords.  

Οι τίτλοι των επιμέρους ενοτήτων πρέπει να εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες και πεζά γράμματα. Δεν χρειάζεται να αριθμήσετε τις επιμέρους ενότητες και υποενότητες και δεν χρειάζεται να  χρησιμοποιήσετε κεφαλαία και υπογράμμιση. Αυτό ισχύει και για όλη την έκταση του κειμένου.

Οι παραπομπές στο κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνουν το επώνυμο του συγγραφέα, ένα κόμμα, και την ημερομηνία δημοσίευσης, όλο σε παρένθεση, π.χ., (Gibson, 2011) ή σε περίπτωση περισσότερων παραπομπών, άνω τελεία ανάμεσα στις παραπομπές. Στην περίπτωση παράθεσης αυτούσιου εδαφίου, βάζετε το απόσπασμα σε ελληνικά εισαγωγικά («...») και ακολουθεί σε παρένθεση η πηγή ως εξής: (Gibson, 2011, σελ. 607). Τα εδάφια από άλλες εργασίες που παρατίθενται αυτούσια εντός του κειμένου είναι καλό να μην υπερβαίνουν τις 40 λέξεις. Χρησιμοποιήστε μονά εισαγωγικά μόνο εντός κειμένου που παρατίθεται αυτούσιο μέσα σε διπλά εισαγωγικά («.... … ...»). Όλες οι παραπομπές εντός κειμένου θα πρέπει να εμφανίζονται στη βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου.

Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του κειμένου, σε Times New Roman, αριστερή στοίχιση και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις εργασίες που έχουν αναφερθεί στο κείμενο σε σύστημα APA 7th edition. Πληροφορίες για το APA style μπορείτε να βρείτε στα: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

https://owll.massey.ac.nz/referencing/apa-6th-vs-7th-edition.php

 

Οι εικόνες, οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να ενταχθούν στο κύριο σώμα του κειμένου, και όχι στο τέλος του. Οι τίτλοι αυτών πρέπει να αναγράφονται αμέσως μετά σε πλάγια γραμματοσειρά, Times New Roman, μέγεθος 11. Σας συστήνουμε οι εικόνες να είναι σε υψηλή ανάλυση και μπορούν να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες. Υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε να τις αποστείλετε σε ξεχωριστό αρχείο (.jpg).

Παρακαλούμε να αποφύγετε την υπερβολική χρήση εικόνων και σχεδιαγραμμάτων για να μην δυσχεραίνεται η χρήση της ηλεκτρονικής έκδοσης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Οι παρουσιάσεις των συμποσίων μπορούν να κατατεθούν α) ξεχωριστά, ως ανεξάρτητες εισηγήσεις, όπου ο/η συντονιστής/ίστρια υποβάλλει ένα εισαγωγικό κείμενο μέχρι 1000 λέξεις  στο οποίο παρουσιάζεται η προβληματική του συμποσίου, και έπειτα ακολουθούν τα επιμέρους κείμενα μέχρι 3.000 λέξεις (οι προδιαγραφές τους ακολουθούν εκείνες των εισηγήσεων) σε ΕΝΑ ενιαίο αρχείο ή β) ως ένα ενιαίο και συλλογικό κείμενο μέχρι 7.000. 

 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των κειμένων των συμποσίων θα γίνεται μέσω ενός αρχείου και θα υποβάλλεται από τον/την συντονιστή/ίστρια.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Για την επιμέλεια των Πρακτικών του 9ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Θεοχάρης Ράπτης - Ελισσάβετ Περακάκη