Το 30ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISME 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 15 - 20 Ιουλίου 2012

Τα Προσυνεδριακά Σεμινάρια των Επιτροπών της ISME 
θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος στις 9 - 14 Ιουλίου 2012


Φεβρουάριος 2011

Ανακοίνωση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για παρουσιάσεις και εργαστήρια 

Ανακοίνωση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων από τα καλλιτεχνικά σχήματα


30 Αυγούστου 2011

Λήξη της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων των καλλιτεχνικών σχημάτων

1 Οκτωβρίου 2011

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για εισηγήσεις και εργαστήρια

15 Οκτωβρίου 2011

Ενημέρωση καλλιτεχνικών σχημάτων σχετικά με την αποδοχή ή όχι της πρότασής τους

1 Νοεμβρίου 2011

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων συμμετοχής με εισήγηση στα προσυνεδριακά σεμινάρια των επιτροπών (Commissions) της ISME
Έναρξη εγγραφών στο συνέδριο

29 Φεβρουαρίου 2012

Ενημέρωση των εισηγητών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της πρότασής τους

1 Μαρτίου 2012

Τελευταία μέρα εγγραφής των εισηγητών στο συνέδριο

15 Μαρτίου 2012

Λήξη πρώτης περιόδου εγγραφής στο συνέδριο

31 Μαρτίου 2012

Ενημέρωση εισηγητών σχετικά με την επιλογή των εισηγήσεων για τα πρακτικά του συνεδρίου

15 Μαΐου 2012

Λήξη δεύτερης περιόδου εγγραφής στο συνέδριο