Τα μέλη της ΕΕΜΕ έχουν σημαντική έκπτωση για την παρακολούθηση του 30ου παγκοσμιου συνεδρίου της ISME. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται αναλυτικά το κόστος συμμετοχής για κάθε κατηγορία συνεδρου.

Μέχρι 15/3/2012
Μέχρι 15/5/2012
Μέχρι την έναρξη
Μέλη της ΕΕΜΕ
100
180
230
Μέλη της ΕΕΜΕ, φοιτητές
90
100
160

Οι ειδικές τιμές παρακολούθησης του συνεδρίου ισχύουν για τα τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΜΕ για την διετία 2011-2012 ή 2012-2013. 

Όσοι παρουσιάσουν εισηγήσεις ή εργαστήρια πρέπει να είναι μέλη της ISME και σ' αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι τιμές της ISME.

Τα ελληνικά καλλιτεχνικά σχήματα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συνέδριο καλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της ΕΕΜΕ στη φόρμα επικοινωνίας

 

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την εγγραφή σας στο συνέδριο docπατήστε εδώ