Για να διαβάσετε τα σχόλια συνέδρων  σχετικά με το 30ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISME, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15-20 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη πατήστε pdfεδώ