Το μέλος της Οργανωτικής επιτροπής Θεόφιλος Γκίνης παραχώρησε στην ΕΕΜΕ και την ISME τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που τράβηξε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Απολαύστε τες κατά ημέρα του συνεδρίου:

Ημέρα εγγραφών

1η ημέρα Συνεδρίου

2η ημέρα Συνεδρίου

3η ημέρα Συνεδρίου

4η ημέρα Συνεδρίου

5η ημέρα Συνεδρίου