Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν σχέδια μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη docΦόρμα υποβολής υλικού και να στείλουν την πρότασή τους.