Η Ομάδα Εργασίας Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Μουσικής Εκπαίδευσης 
της Ε.Ε.Μ.Ε. διοργανώνει δυο σεμινάρια με τη 
Μαρίζα Κωχ
το Σάββατο 29 Νοεμβρίου και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου
με διαρκεια 4 ώρες στη Θεσσαλονίκη
Χώρος: τα γραφεία της ΕΕΜΕ, Δελφών 127 
Κόστος: 40 ευρώ (μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.) και 60 Ευρώ (μη μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε)
Δηλώσεις συμμετοχής στο και στο 6939560404
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ