7/2: Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου (Finale) από τον Χρήστο Ματζίρη

Χώρος: Datalabs (Εθνικής Αμύνης 14Α), 10:30 - 14:30

8/2: Αρχές ηχοληψίας και κάλυψη ήχου σχολικής συναυλίας από τον Ανδρέα Μαρκάτη
Χώρος: Στα γραφεία της ΕΕΜΕ, 10:30 - 14:30
21/3: Δημιουργία και Επεξεργασία ηχητικού υλικού για χρήση στη σχολική τάξη από τον Χρήστο Ματζίρη
Χώρος: Datalabs (Εθνικής Αμύνης 14Α), 10:30 - 14:30
22/3: Μουσική Τεχνολογία: δημιουργία μουσικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από τον Ανδρέα Μαρκάτη
Χώρος: Στα γραφεία της ΕΕΜΕ, 10:30 - 14:30

Κόστος συμμετοχής: 20 Ευρώ το κάθε εργαστήριο για τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. και 30 Ευρώ για τα μη μέλη. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 2310923231