Την Κυριακή 6 Ιουνίου, στις 18:00, το νέο εκλεγμένο Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε. συνεδρίασε έχοντας ως πρώτο μέλημα τον καθορισμό των θέσεων. Μετά από τις προτάσεις των μελών του και ανοιχτή ψηφοφορία, οι θέσεις καθορίστηκαν ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Κουρκουρίκα
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Τσίγκα
Γραμματέας: Χρήστος Τσακίρογλου
Ταμίας: Σοφία Αγγελίδου
Μέλη: Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού
            Γιάννης Μυγδάνης
            Ελισσάβετ Περακάκη

Το νέο ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε. θα επιδιώξει να αναδείξει και να εξελίξει το έργο της Ένωσης, συνεχίζοντας το σημαντικό έργο των προηγούμενων ΔΣ της Ε.Ε.Μ.Ε.