Η υπο-ομάδα διάδρασης με τους αρμόδιους συνεργαζόμενους φορείς και άμεσης παρέμβασης, θα έχει κυρίως ως στόχο την επαφή με τους εκάστοτε φορείς που ασκούν είτε “εποπτεία”, είτε έχουν διάφορες αρμοδιότητες ως προς τα Μουσικά Σχολεία.

Υπάρχουν ποικίλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, όπως είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι προσλήψεις αναπληρωτών, οι εισαγωγικές εξετάσεις, ο ειδικός εξοπλισμός (μουσικά όργανα), οι νόμοι, οι αποφάσεις, οι εγκύκλιοι, ειδικότερα λειτουργικά ζητήματα (π.χ. κτιριακό, η μεταφορά και η σίτιση των μαθητών, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μουσικών μαθημάτων, οι αποσπάσεις και οι μεταθέσεις των ΠΕ79.01κα.).

Για όλα αυτά ασκούν αρμοδιότητα διάφορες υπηρεσίες και κυρίως η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Προσωπικού Β/Βαθμιας Εκ/σης του ΥΠΑΙΘ. Επίσης αρμοδιότητες ασκούν το ΙΕΠ, καθώς και η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, αλλά και οι κατά τόπους Περιφεριακές Διευθύνσεις και οι Δήμοι.

Η συγκεκριμένη υπο-ομάδα εργασίας για τα Μουσικά Σχολεία της ΕΕΜΕ θα πρέπει με κάθε τρόπο να δηλώνει το "παρών" στους αρμόδιους φορείς των Μουσικών Σχολείων σε ενδεχόμενες, ή επικείμενες αλλαγές που πιθανόν θίγουν ή βλάπτουν την υπόσταση και τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων. Η ομάδα εργασίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα συνδικαλιστικό όργανο, ούτε εκπροσωπεί συντεχνιακά αιτήματα των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01. Αποτελεί ένα εθελοντικό σώμα στο πλαίσιο της ΕΕΜΕ που ενδιαφέρεται απρόσκοπτα για το παρόν και το μέλλον του θεσμού των Μουσικών Σχολείων και θα τοποθετείται εγγράφως με τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις.

Υπό αυτό το πρίσμα η Υποομάδα Διάδρασης και άμεσης παρέμβασης, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αποφάσεις και τις αλλαγές που προκύπτουν αναφορικά με τα Μουσικά Σχολεία. Ως υπο-ομάδα μπορεί να αποστείλει ένα ενημερωτικό έγγραφο είτε προς την Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας, είτε προς το ΥΠΕΘ, είτε προς οποιονδήποτε άλλο φορέα δηλώνοντας την πρόθεση για διάλογο, ή και τη συνεργασία. Ομοίως μπορεί να αποστείλει ένα αντίστοιχο ενημερωτικό έγγραφο προς τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.

 

Περισσότερα για την ομάδα των μουσικών σχολείων εδώ.