Η υπο-ομάδα επικοινωνίας με την European Music School Union (EMU)  (https://www.musicschoolunion.eu) και αποτύπωσης λειτουργικού πλαισίου των Μουσικών Σχολείων στην Ευρώπη θα έχει ως στόχο την επικοινωνία με τη συγκεκριμένη Ένωση, την παρακολούθηση των δράσεών της, την επαφή με τα Μουσικά Σχολεία της Ευρώπης και την προσπάθεια συμμετοχής μας ως χώρα, αλλά και κυρίως τη συμμετοχή μας ως μέλη της Ομάδας της ΕΕΜΕ για τα Μουσικά Σχολεία σε διάφορα Συμπόσια και Συνέδρια που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η “εξωστρέφεια” αυτή θα προσδώσει στο θεσμό των δικών μας Μουσικών Σχολείων ένα ευρωπαϊκό «πρόσημο», ενώ προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της χώρας μας στην Ένωση, της οποίας δεν είμαστε μέλη, καθώς και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αυτή η ένταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Μουσικών Σχολείων αποτελεί ευρωπαϊκό οργανισμό - «ομπρέλα» των εθνικών ενώσεων Μουσικών Σχολείων στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει μια «υπερεθνική» πλατφόρμα που αποτελείται από διάφορες ενώσεις – μέλη, τα οποία είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μουσικής εκπαίδευσης, αλλά και περισσότερα από 6000 μουσικά σχολεία από διάφορες χώρες. Αυτές οι χώρες δεν χρειάζεται να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συγκεκριμένα, έχει μέλη από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδρεύει στο Βερολίνο και λειτουργεί από το 1973. Συνεργάζεται με εκπροσώπους από τις διάφορες Ενώσεις Μουσικών Σχολών/Σχολείων της κάθε χώρας. Τα μέλη πληρώνουν συνδρομή, η εργασία όμως των μελών είναι σε εθελοντική βάση.

Η ένωση αυτή χρηματοδοτείται και από διάφορους φορείς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, όπως η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και από χορηγούς. Λειτουργεί με ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων όπως όλοι οι επίσημοι φορείς και έχει ως απώτερο σκοπό να υπερασπίσει τα ενδιαφέροντα των μελών της, να δώσει παροχές σε αυτά και γενικότερα να αναπτύξει τον οργανισμό και τις δράσεις του στο μουσικο-παιδαγωγικό γίγνεσθαι της Ευρώπης. Επιπλέον, οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, μουσικά Φεστιβάλ για νέους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς φορείς σχετικούς με την μουσική οπως το Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής κ.α.

Περισσότερα για την ομάδα των μουσικών σχολείων εδώ.