Περιεχόμενα:

1) Πολύβιος Ανδρούτσος: Μουσική Εκπαίδευση: Μαθαίνοντας το παρελθόν ατενίζουμε το μέλλον.... 

2) Ευαγγελία ΣίμουΗ αναγκαιότητα της μουσικής στην εκπαίδευση 

3) Μαρία Κοκκίδου-Παναγιώτα ΧατζηκαμάρηΠαρουσίαση έρευνας: Η Αισθητική Αγωγή στο σχολείο μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών 

4) Χρήστος Ερκέκογλου: Τι γίνεται με τη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών στην εκπαίδευση; 

5) Roland Persson: Διακεκριμένοι μουσικοί ερμηνευτές στο ρόλο του παιδαγωγού: Η μελέτη μιας περίπτωσης κοινής λογικής διδασκαλίας σε ωδειακό περιβάλλον 

6) Παναγιώτα Κυριαζικίδου: Η προοπτική των Μουσικών Σχολείων - Τα συμπεράσματα μιας έρευνας 

7) David BramhallΣυνθέτοντας στην τάξη 

8) Δήμητρα ΚόνιαρηΘέματα Μουσικής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδαγωγικής. Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Μουσικοτροπίες"

 

Περιλήψεις:

1) Πολύβιος Ανδρούτσος
Μουσική Εκπαίδευση: Μαθαίνοντας το παρελθόν ατενίζουμε το μέλλον....

Σε αυτό το εισαγωγικό σημείωμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, σκιαγραφεί συνοπτικά τις διαφορετικές φάσεις που πέρασε η μουσική εκπαίδευση στον αιώνα μας. Επίσης περιγράφει τα επιτεύγματα των μουσικοπαιδαγωγών διεθνώς σε σχέση με την εδραίωση της μουσικής ως ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο των σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με φόντο τα παραπάνω υπογραμμίζει στο τέλος τη σπουδαιότητα ύπαρξης του περιοδικού "Μουσική Εκπαίδευση" αφού καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη μουσικοπαιδαγωγική βιβλιογραφία της Ελλάδας και καλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν με τις συνεργασίες τους.

2) Ευαγγελία Σίμου
Η αναγκαιότητα της μουσικής στην εκπαίδευση

Το άρθρο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της μουσικής ως σχολικό μάθημα. Υποστηρίζει ότι η μουσική συντελεί αποφασιστικά στην άρτια συναισθηματική ανάπτυξη, στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας καθώς και στον τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας του παιδιού.

3) Μαρία Κοκκίδου-Παναγιώτα Χατζηκαμάρη
Παρουσίαση έρευνας: Η Αισθητική Αγωγή στο σχολείο μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών 
(Την ευθύνη της έρευνας έχουν οι: Γ. Γκανά, Ε. Ζησοπούλου, Ν. Θεοδωρίδης, Μ. Κοκκίδου, Π.Χατζηκαμάρη, μέλη της "ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ")

Η Αισθητική Αγωγή είναι ίσως από τα πιο παρεξηγημένα και παραγκωνισμένα αντικείμενα (τομείς) των σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων. Ακόμα και η επιλογή του όρου, δεν θεωρείται από πολλούς η καταλληλότερη, με κύριο επιχείρημα το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτόν όλες οι συνισταμένες που εμπλέκονται στο σχήμα Τέχνη - Αγωγή - Σχολείο. Κάποιοι το εννοούν ως αγωγή των αισθήσεων, άλλοι επιμένουν να το ταυτίζουν με διδασκαλία της τεχνικής των εικαστικων, μερικοί αντιπροτείνουν άλλους όρους όπως "καλλιτεχνική αγωγή", "πολιτιστική αγωγή". Το άρθρο που ακολουθεί περιλαμβάνει τα συμπεράσματα μιας έρευνας που έγινε σε εκπαιδευτικούς: δασκάλους και νηπιαγωγούς για το τι σημαίνει γι αυτούς η Αισθητική Αγωγή στο σχολείο.

4) Χρήστος Ερκέκογλου
Τι γίνεται με τη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών στην εκπαίδευση ;

Tον προηγούμενο αιώνα, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή που γειτονεύει με αυτή, η παραδοσιακή μουσική χρησιμοποιούσε πάνω από 25 διαφορετικούς ρυθμούς οι οποίοι μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά με προφορικό τρόπο. Σήμερα, όμως, χρησιμοποιούνται ελάχιστοι ρυθμοί. Οι λόγοι είναι πολλοί: η αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, οι νέες τεχνολογίες και οι νόμοι της αγοράς που σχετίζονται με αυτές, ο δυτικός προσανατολισμός της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα, η έλλειψη Ινστιτούτων ή κέντρων μελέτης και διάδοσης της παραδοσιακής μουσικής κ.ά. Είναι επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη να εμποδίσουμε την πτώχευση της μουσικής μας παράδοσης, με τη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών στην κατώτερη και μέση βαθμίδα της εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία σχολών παραδοσιακής μουσικής.


5) Roland Persson
Διακεκριμένοι μουσικοί ερμηνευτές στο ρόλο του παιδαγωγού: Η μελέτη μιας περίπτωσης κοινής λογικής διδασκαλίας σε ωδειακό περιβάλλον*

Μέρος Α΄ (Μετάφραση: Παναγιώτα Τσόκα)

Το άρθρο αυτό αναφέρει μια ερευνητική μελέτη στην εφαρμοσμένη μουσική διδασκαλία σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μελέτη, η οποία βασίστηκε στην περίπτωση μιας καθηγήτριας πιάνου και εννέα μαθητών της, εστιάζεται στο πώς μια καθηγήτρια μουσικού οργάνου χωρίς τυπική παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδεύει μουσικούς ερμηνευτές, πώς ανταποκρίνονται οι σπουδαστές και ποιές είναι οι επιτυχείς ή ατυχείς παράμετροι σ' αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως "κοινής λογικής διδασκαλία". Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσα από παρατήρηση των συμμετεχόντων στην έρευνα και με τη χρήση ανεπίσημων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων. Ύστερα από ανάλυση του περιεχομένου των αποτελεσμάτων, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η διάκριση μεταξύ του ρόλου του καθηγητή μουσικού οργάνου και του ρόλου του έμπειρου μουσικού ερμηνευτή είναι ουσιώδης. Παρά τις καλές προθέσεις της, η καθηγήτρια της οποίας η περίπτωση εξετάζεται, απέτυχε στο να παρέχει μια αποτελεσματική διδακτική στρατηγική. Το άρθρο καταλήγει προτείνοντας δοκιμαστικά κάποιους παιδαγωγικούς στοχασμούς για την εφαρμοσμένη μουσική διδασκαλία, όπως αυτοί προκύπτουν από τη μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης. 
*Το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME) International Journal of Music Education, τεύχος 28, Νοέμβριος 1996, σ.σ. 25-36. Μεταφράστηκε και δημοσιεύεται με την άδεια της ISME.

6) Παναγιώτα Κυριαζικίδου
Η προοπτική των Μουσικών Σχολείων - Τα συμπεράσματα μιας έρευνας* 

Η ίδρυση των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα αποτέλεσε μια σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση της δημόσιας Μουσικής Εκπαίδευσης. Με το νέο αυτό θεσμό επιχειρείται για πρώτη φορά η παροχή συστηματικών μουσικών γνώσεων στο πλαίσιο ενός δημόσιου και επομένως προσιτού σε όλα τα κοινωνικά στρώματα σχολείου. Με την αναλυτική εξέταση του θεσμικού πλαισίου και τη βοήθεια μιας ποιοτικής έρευνας έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί αν οι προθέσεις της ίδρυσης των Μουσικών Σχολείων υλοποιούνται στην πράξη. Παρά την ύπαρξη αρκετών θετικών στοιχείων που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην επιλογή του Μουσικού Σχολείου από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τόσο η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου όσο και τα αποτελέσματα της έρευνας έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά από εγγενείς αδυναμίες σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να υλοποιήσουν τον ιδρυτικό στοχο - επιδιώξεις. Έτσι, η αποδυνάμωση και η φθίνουσα πορεία των Μουσικών Σχολείων διαφαίνονται ως μία πιθανή μελλοντική προοπτική, αν η Πολιτεία δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια και δεν ακολουθήσει με συνέπεια τη λογική ενός μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.
*Το άρθρο αυτό βασίζεται στη διπλωματική εργασία με τίτλο "Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα, Θεσμικό Πλαίσιο και σχολική πραγματικότητα, που εκπόνησε η συγγραφέας στα πλαίσια μεταπτυχιακού στον τομέα Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 1997.

7) David Bramhall
Συνθέτοντας στην τάξη*

(Mετάφραση-Eπιμέλεια: Λουκία Σβορώνου)

Το άρθρο παρουσιάζει αποσπάσματα από το δεύτερο τεύχος του βιβλίου "Composing in the Classromm"του David Bramhall. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια ποικιλία τρόπων με τους οποίους μπορεί κανείς να προσεγγίσει τη διαδικασία της σύνθεσης. Ξεκάθαρες εξηγήσεις και έξυπνες υποδείξεις βοηθούν το δάσκαλο να εισάγει όλους τους μαθητές του στην ικανοποίηση της δημιουργίας της δικιάς τους μουσικής. Το πρώτο τεύχος της σειράς απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών, ενώ το δεύτερο τεύχος σε παιδιά ηλικίας 12-13 χρονών.
*H μετάφραση και δημοσίευση έγινε έπειτα από άδεια του εκδοτικού οίκου Boosey & Hawkes (18/11/97).

8) Δήμητρα Κόνιαρη
Θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδαγωγικής.
Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Μουσικοτροπίες"

Οι "Μουσικοτροπίες" είναι το περιοδικό του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Εκδίδεται από το Νοέμβριο του 1989 και μέχρι σήμερα αριθμεί 29 τεύχη. Τα θέματα που δημοσιεύονται στις σελίδες του έχουν άμεση σχέση με όλους τους τομείς της επιστήμης της Μουσικολογίας. Έτσι βρίσκουμε πολύ συχνά άρθρα που ασχολούνται με πλευρές της Μουσικής Εκπαίδευσης και της Μουσικής Παιδαγωγικής. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τον κατάλογο αυτών των άρθρων σύμφωνα με το τεύχος στο οποίο παρουσιάστηκαν. Περιλαμβάνει όλες τις πρωτότυπες μελέτες με θέματα Μουσικής Παιδαγωγικής και Μουσικής Εκπαίδευσης αλλά όχι τις μεταφράσεις άρθρων πάνω σε αυτά τα θέματα.

 

Όλα τα παλαιότερα τεύχη διατίθενται από την Ε.Ε.Μ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 6939560404 και 2310858658 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.