Σημαντικές ημερομηνίες για το 6ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.:


15 Φεβρουαρίου 2009: 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων υπό μορφή περίληψης 

10 Μαρτίου 2009: Ενημέρωση για την έγκριση ή μη των περιλήψεων.

10 Μαϊου 2009: Λήξη προθεσμίας υποβολής του πλήρους κειμένου

20 Ιουλίου 2009: Αποστολή των προτάσεων και υποδείξεων - εφόσον αυτές υπάρχουν - από την επιστημονική επιτροπή

5 Αυγούστου 2009: Λήξη προθεσμίας κατάθεσης του τελικού κειμένου προς δημοσίευση

30 - 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2009: Εργασίες του 6ου συνεδρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών