Γενικά στοιχεία

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό του την καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, την αναβάθμιση του ρόλου της μουσικής στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού διοργανώνει, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια και συνεργάζεται με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις. Η Ε.Ε.Μ.Ε. είναι συνδεδεμένο μέλος και εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (I.S.M.E.) στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Ε.Ε.Μ.Ε. έχει διοργανώσει με επιτυχία 5 Συνέδρια Το 1ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Ιουνίου 1998 στην Θεσσαλονίκη με θέμα: "Μουσική Εκπαίδευση. Χθές - Σήμερα - Αύριο. Ελληνική και Παγκόσμια πραγματικότητα". Το 2ο Συνέδριο της ΕΕΜΕ έγινε και αυτό στην Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2000 και είχε ως θέμα: " Μουσική Παράδοση και Τεχνολογία. Eφαρμογές στη Μουσική Eκπαίδευση του μέλλοντος", το 3ο Συνέδριο με θέμα "Διδασκαλία της μουσικής. Μοντέλα, Στρατηγικές, Μέθοδοι: Από τη Θεωρία στην Πράξη" έγινε στον Βόλο στις 28-30 Ιουνίου 2002, ενώ το 4ο Συνέδριό της με θέμα: "Δημουργικότητα στη Μουσική Διδασκαλία και Πράξη" πραγματοποιήθηκε στην Λαμία στις 1-3 Ιουλίου 2005. Το 5ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. με τίτλο: "Μουσική παιδεία και αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας" έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2007. Παράλληλα με το 5ο Συνέδριο έγιναν και οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια της Ε.Ε.Μ.Ε.

Επίσης εκδίδει με την ευθύνη ειδικής Συντακτικής Επιτροπής το ενημερωτικό φυλλάδιο Τα Νέα της Ε.Ε.Μ.Ε., το περιοδικό Μουσική Εκπαίδευση και με την ευθύνη Διευθυντού Σύνταξης και Επιστημονικής Επιτροπής το επιστημονικό περιοδικό Μουσικοπαιδαγωγικά.

Τα νέα γραφεία της ΕΕΜΕ βρίσκονται στην οδό Δελφών 127 στη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία στεγάζουν εκτός από τη Γραμματεία, και τη βιβλιοθήκη της Ένωσης που φιλοξενεί στα αρχεία της βιβλία, περιοδικά, καταλόγους, δίσκους, CD, βιντεοκασέτες κτλ. που έχουν σχέση με τη μουσική εκπαιδευση. Το υλικό αυτό τα μέλη της ΕΕΜΕ μπορούν να το δανείζονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι ώρες κατά τις οποίες τα μέλη μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία και τη βιβλιοθήκη και να δανείζονται υλικό, είναι Πέμπτη 18:30 - 20:30.

Η ΕΕΜΕ τέλος διατηρεί WebSite στο Internet το οποίο με τις συχνές του ανανεώσεις ενημερώνει διαρκώς τα μέλη της με θέματα που αφορούν την Μουσική Εκπαίδευση. Επίσης μέσω email τα μέλη ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης όπως επίσης και για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

 

15 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Ε.Μ.Ε.
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων 1997-2006 (κλικ εδώ για εμφάνιση)
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων 2007-2012 (κάντε κλικ εδώ για εμφάνιση)

Σκοποί

Κύριος σκοπός της Ένωσης είναι η καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, η αναβάθμιση του ρόλου της μουσικής στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού :
1. Εκπονεί ή συμπράττει σε επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη θέση της μουσικής στην κοινωνική ζωή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδίως στην εκπαίδευση. Οι έρευνες θα υλοποιούνται από επιτροπές και ομάδες εργασίας και θα στηρίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση. 
2. Οργανώνει επιστημονικές συζητήσεις και διαλέξεις, όπου αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη Μουσική Παιδαγωγική και τις σχέσεις της με άλλες επιστήμες. Επίσης, επιχειρεί πρακτικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό χώρο ή παραστάσεις στις αρχές, οργανώνει ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια. 
3. Εκδίδει πρωτότυπα δημοσιεύματα ή μεταφράσεις ξένων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα Μουσικής Παιδαγωγικής και την διευκόλυνση της πρόσβασης των Ελλήνων παιδαγωγών στη βιβλιογραφία της αλλοδαπής. 
4. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία με δημόσιες υπηρεσίες, κυβερνητικά όργανα, κοινωνικούς φορείς, μουσικοπαιδαγωγικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ιδιαίτερα θα συνεργάζεται με ενώσεις που αναπτύσσουν ανάλογη δράση στον Ευρωπαϊκό χώρο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συνεργάζεται με αντίστοιχες ενώσεις άλλων χωρών ή και Διεθνείς Ενώσεις. Ενδεικτικά η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της διασύνδεσης πηγών πληροφοριών που εμφανίζουν αξιοπιστία από επιστημονική άποψη, καθώς και σύμπραξης σε σύστημα ή δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό δράσης των παραπάνω φορέων. 
5. Παρέχει πληροφορίες για δεδομένα και στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα, από πηγές ή ανακοινώσεις εθνικών αρχών, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων διεθνών οργανισμών καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να εξυπηρετείται από κέντρο τεκμηρίωσης ή ειδικό αρχείο. Κατά την παροχή πληροφοριών αποφεύγεται η μνεία συγκεκριμένων περιπτώσεων και προτιμάται η κοινοποίηση στατιστικών ή δεδομένων που προκύπτουν από επιστημονική συνεργασία. Ωστόσο, όταν είναι αναγκαία η αναφορά παραδειγμάτων, δεν θα αποκλείεται. 
6. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών μεθόδων και μοντέλων διδασκαλίας της μουσικής, ώστε να διευκολύνονται η διεθνής συνεργασία και η συγκρισιμότητα.

Καταστατικό (κλικ εδώ για εμφάνιση)