Μουσικοπαιδαγωγική Επιμορφωση Ε.Ε.Μ.Ε. 2018 (50 ώρες)

Από φέτος, η Ε.Ε.Μ.Ε. ενώνει τα εργαστήρια και τα σεμινάριά της σε έναν κύκλο "Μουσικοπαιδαγωγικής Επιμόρφωσης" 50 ωρών. Έτσι, οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν την πλειοψηφία των σεμιναρίων του κύκλου θα έχουν ειδική έκπτωση στο τελευταίο σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν και θα μπορούν να πάρουν τη συνολική βεβαίωση ωρών παρακολούθησης για τα σεμινάρια που παρακολούθησαν. Ο κύκλος των εργαστηρίων αυτών θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018. Τα εργαστήρια που ανήκουν σε αυτόν τον κύκλο και έχουν προγραμματιστεί για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2018 είναι τα παρακάτω:

 

Βιωματικό εργαστήρι 15 ωρών "Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην εκπαιδευτική πρακτική". (Πραγματοποιήθηκε)

Εισηγήτρια: Φωτεινή Παπαχαραλάμπους

 

Βιωματικό εισαγωγικό εργαστήρι 4 ωρών "Διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη". 

(Πραγματοποιήθηκε)

Εισηγήτρια: Ξανθούλα Παπαπανωγιώτου
Ημερομηνία: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου ή Κυριακή 11 Φεβρουαρίου (δύο ξεχωριστές ομάδες).

Ώρα: 11:00-15:00. Χώρος: Ε.Ε.Μ.Ε. (Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)
Θέσεις περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/CU5fN9pP4Am6BuFk2

 

Βιωματικό εργαστήρι μουσικής τεχνολογίας 30 ωρών (20 ώρες εργαστηρίου + 10 ώρες πρότζεκτ)  

"Η συμβολή της μουσικής τεχνολογίας στη σχολική παράσταση και στην καθημερινή μουσική πράξη"

Εισηγητής: Ιωάννης Σπυράκης

Ημερομηνία: 24 - 25 Φεβρουαρίου 2018 (5+5 ώρες) ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα

                  και 17 - 18 Μαρτίου 2018 (5+5 ώρες) 

Ώρα: 10:00-15:00. Χώρος: Ε.Ε.Μ.Ε. (Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)
Θέσεις περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής:https://goo.gl/forms/zzztkDchDi2wMUQ63