Η υπο-ομάδα δημιουργίας Αποθετηρίου σχετικό με τα Μουσικά Σχολεία έχει ως στόχο να δημιουργήσει σταδιακά ένα γενικό ηλεκτρονικό αποθετήριο από επιστημονικές έρευνες, άρθρα, διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές μελέτες και διδακτορικές διατριβές που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν τα Μουσικά Σχολεία. Επίσης, στοχεύει στην οργάνωση ηλεκτρονικής μουσικής βιβλιοθήκης με αρχεία, μουσικές εφαρμογές, μουσικές παρτιτούρες, διδακτικές προσεγγίσεις, αναλυτικά προγράμματα, βιντεοπροβολές από εκδηλώσεις σχολείων, καλές πρακτικές, παρουσιάσεις, κλπ. προσαρμοσμένα στη στοχοθεσία και στις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων.

 

Περισσότερα για την ομάδα των μουσικών σχολείων εδώ.